המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הצטרפות החרדים לקואליציה הממשלתית לאור תגובתם למלחמת יום הכיפורים

(מאגר ביבליוגרפי)
צ'ארלס-ישעיהו ליבמן , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מאמר המנסה למצוא הסבר להצטרפות אגודת ישראל לקואליציה של מנחם בגין בשנת 1977. הכותב דוחה את פרשנותו של מנחם פרידמן התולה את המהלך בשיקולים כלכליים גרידא, ומציע הסבר במישור האידיאולוגי-רעיוני. לדבריו, לאחר מלחמת יום הכיפורים חלה תפנית ביחסה של החברה החרדית אל החברה הישראלית הכללית, והיא חשה נושאת באחריות המוסרית לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הטיעון מגובה בציטוטים מאת הרב שך ומנהיגים אגודאיים...

המשך קריאה >>

דוס על הבמה : דת יהודית - תיאטרון עברי וחלל

(מאגר ביבליוגרפי)
שמעון לוי , מאמר , יד טבנקין ויד יערי
מאמר הדן ביחסיו של התיאטרון הישראלי עם החרדיות, ומבקר באופן חריף את דרך הצגת החרדים על בימות התיאטרון בישראל. המאמר כולל סקירה היסטורית מאז המחזה "הדיבוק" ועד למחזות מתקופתינו כמו 'הוא הלך בשדות', 'יהודי בחושך', 'פליישר', 'שיינדלה' ו'תיקון חצות' של אמנון לוי ורמי דנון, המתאר את יחסי הכוחות בין הרב שך לבין הרב עובדיה יוסף. מחזות אלה, כמו מחזותיו של שמואל הספרי 'קידוש', 'חמץ' ו'שבעה', ממחישים את חרד...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של אריה דיין 'המעיין המתגבר'

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , ביקורת , האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
ספרו של דיין מתמקד במאבקי הכוח בתוך המפלגה, כדי להסביר את התנהגותה הפוליטית. מקורם של מאבקי הכוח הוא בתרבות החרדית, ולא בעמדות מדיניות ובשיקולים פוליטיים. לטענת הכותבת הספר אינו מצליח להקיף את היריעה, והניתוח צר מידי ומתעלם מהיבטים רחבים העשויים להסביר את תופעת ש"ס. המהפכה הרוחנית-דתית שעמדה בראש מעייניהם של הרבנים ש"ך ויוסף והכתיבה את התנהגותם, אינה מוסברת דיה ואינה מוצגת לא כסיבה ולא כתוצאה. המח...

המשך קריאה >>

לכודים ב'עיון': מה באמת לומדים בישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , עמותת ארץ אחרת
שיטת הלימוד שפותחה על-ידי רבי חיים מבריסק במאה ה-19, תובעת מלומד התורה התמודדות עיונית מעמיקה עם מסכתות נבחרות בתלמוד. שיטה זו, שהיא איטית מטבעה, באה על חשבון לימוד רחב ומקיף של התלמוד כולו, והיא מתאימה רק ליחידים. אף-על-פי שעובדה זו ידועה לראשי ישיבות מזמן, ולמרות שהרב שך ניהל נגדה מאבק תקיף, עדיין היא מושלת ברמה. התוצאה היא דורות של אברכים הלכודים בעולם עיוני מעמיק, אך צר ביותר, בעוד שסוגיות רבו...

המשך קריאה >>

גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אליאב טאוב , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג
הספר עוסק באופן שבו בנו לעצמם גדולי תורה עמדה שממנה הם יכולים לשמור על מבצרי המסורת שאותם הם מייצגים מחד גיסא, ולהתאימם למציאות הפוליטית המתחדשת מאידך גיסא. הספר חושף פרק חשוב וכמעט לא ידוע אשר בו פיצחו גדולי התורה קוד חברתי-פוליטי אשר אפשר להם לזכות באופן מפתיע בתמיכה מצד החברה החרדית-שמרנית לצעדים הכוללים חידושים ארגוניים וערכיים, כל זאת תוך כדי התבדלות מאגודת ישראל המיתולוגית בעלת הסמכות הקולקט...

המשך קריאה >>

על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הלינגר , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק דן בעולם החרדי ויחסו למדינה דמוקרטית וערכיה. הכותב עוקב אחר פועלו של הרב שך, שהיה המנהיג הבולט של עולם הישיבות הליטאיות – המזוהה כ”עולם התורה” החרדי ומנהיגן הפוליטי ברמות שונות של ”אגודת ישראל”, ”דגל התורה” ו”תנועת ש”ס”. המאמר מביא את ביקורתו הגורפת של הרב שך על הדמוקרטיה הליברלית המערבית ועל דמותה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית. המאמר מצביע על רבדיה השונים של ההתקפה האנטי–דמוקרטית הן במי...

המשך קריאה >>

הרב שך: שהמפתח בידו

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הורוביץ , ספר , כתר
ביוגרפיה עיתונאית פוליטית של הרב שך, שנכתבה בנקודת השיא של מנהיגותו בסוף שנות השמונים של המאה ה20. הרב אליעזר מנחם שך, ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שבתקופה ההיא פרש ממנה והקים מפלגה ועיתון משל עצמו. הספר מציג אותו כמחזיק המפתחות הפוליטיים והחברתיים, והפוסק האחרון בעניני ציבור בעולם החרדים והליטאים. לסיקור מיוחד זוכה מלחמתו חסרת הפשרות בגילויי המשיחיות של חב"ד ושל הרבי מלובביץ´ בשנות השמונ...

המשך קריאה >>

המעיין המתגבר

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה דיין , ספר , כתר
ספר מאת כתב 'הארץ' לעניינים פוליטיים, המתאר איך הפכה ש"ס, תנועה שקמה כדי להילחם החרדים המזרחיים באגודת ישראל, לגורם המשפיע ביותר על עיצוב פניה הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים של המדינה. הספר מתאר את התהליך המרתק הזה לפרטיו, מגלה עובדות חדשות על האישים שהניעו אותו ומנתח את מניעיהם הגלויים והנסתרים. מדוע הקים הרב שך מפלגה מזרחית, מדוע העמיד בראשה דווקא את יריבו עובדיה יוסף ואיך השפיעו יחסי ההערכה-שנא...

המשך קריאה >>

הרב שך – הערצת הרוח, ביקורת הלאומיות וההכרעות הפוליטיות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק מתאר את חייו ומשנתו של הרב אליעזר מנחם מן שך, שלימד תורה במשך כשבעים וחמש שנה, בישיבות בליטא ובישראל, והחל משנות השישים - הסמכות הרוחנית והציבורית העליונה בציבור החרדי-הליטאי. ממפעליו והשפעתו: העצמת חשיבותה של "דעת תורה" וההשקפה התורנית בתודעת הציבור החרדי, הקמת ישיבות רבות בישראל, גיבוש הציבור הליטאי כקבוצה, ייסוד מפלגת 'דגל התורה', עיתון 'יתד נאמן' ומערכת הכשרות 'שארית ישראל'. המאמר סוקר את...

המשך קריאה >>

דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר בירושלים
הפרק עוסק בתפיסה החרדית לפיה בסמכותם של 'גדולי התורה' להכריע גם בסוגיות ציבוריות ופוליטיות, כאחת מתופעות המודרנה המרכזיות בציבור האורתודוקסי בעידן החדש. לאחר סקירת המקורות התיאולוגיים, הוא מציע שלושה שלבים בהתפתחותה של זו: במאה התשע-עשרה –שובה של 'האמונה התמימה', במשנתם של ה'חפץ חיים' והרב וסרמן, אחר כך במנהיגותו של הרב חיים עוזר גרודזינסקי. לאחר השואה – פיתוחה בידי ה'חזון איש', שראה בה נגזרת ישיר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע