המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

“I Shall Work”: Justifications for and Consequences of Ultra-Orthodox Women Shouldering the Burden of Breadwinning

(מאגר ביבליוגרפי)
Iris Brown , מאמר
השינויים שחלו במסגרת החברה החרדית-ישראלית במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים אופיינו לאור התפתחותן של שתי מגמות מרכזיות: התמסדותן של מסגרות חינוכיות המיועדות לבנות הקהילה החרדית ויציאתן של נשות הקהילה לשוק העבודה. המגמה השנייה, זו המזוהה עם שוק העבודה, הלכה והחריפה בשנים האחרונות בשל אילוצן של נשים חרדיות לפצות על היעדר הכנסתם הכלכלית של בעליהן הלומדים בכולל. יחד עם זאת, התגבשות דמותה של האישה כסמ...

המשך קריאה >>

Is Profane Work an Obstacle to Salvation? The Case of Ultra Orthodox (Haredi) Jews in Contemporary Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מציג התפתחויות פרשניות של החברה החרדית בישראל בעשורים האחרונים כמקרה בוחן המדגים תהליכי ההטלאה (bricolage) של מרכיבי מסורת שונים מטעם אלה המזוהים עם המסורת הנתונה. ניתוח התפתחויות אלה מצביע על סטייה מהמסורת היהודית המרכזית בכל הנוגע לערך העבודה ועצמאותו הכלכלית של הפרט. סטייה זו של החברה החרדית בישראל התאפשרה הודות לתחייתן של פרשנויות נשכחות של מקורות רבניים ותלמודיים הנוגעים למעמדו הכלכלי...

המשך קריאה >>

Modesty for Heaven’s Sake: Authority and Creativity among Female Ultra-Orthodox Teenagers in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Lea Taragin-Zeller , מאמר
מאמר זה, המבוסס על עבודת מחקר אתנוגרפית בסמינר בית יעקב בירושלים, מבקש להתחקות אחר הדרך בה מחנכות ותלמידות חרדיות מעצבות את אידאולוגית הצניעות באמצעות פרשנות מחודשת של מקורות קאנוניים הרלוונטיים לערך הצניעות. בחינת יחסן של אלו למושג הצניעות מצביעה על תחום יצירתי המשקף חדשנות דתית, כמו גם את אימוצם של דפוסי התנהגות מודרניים. הודות לפרשנות המוענקת על ידי נשים אלו לטקסטים הקאנוניים מקבל מושג הצניעות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע