המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קידום תעסוקה במגזר החרדי: תכנית עבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי מלר , מסמך מדיניות , ג'וינט ישראל - המנהלת לקידום ולפיתוח תעסוקה
המסמך סוקר את הרקע והגורמים לאי השתלבות במעגל העבודה (בשנת 2005), את החסמים ברמת הקהילה וברמת הפרט, כמו גם את ההתנגדות הרבנית והציבורית לפעילות בעניין תעסוקה. כמו כן, עוסק המסמך בהעדר פעילות פנים חרדית לקידום תעסוקה, אשר עשויה להכשיל כל ניסיון של הרשויות השונות לפעול בכיוון זה. כך גם העדר הכשרה מקצועית וידע בסיסי, החשש מגיוס לצה"ל, מחסור במקומות עבודה מותאמים לחברה החרדית, הקמת מוסדות להכשרה מקצוע...

המשך קריאה >>

תמונת מצב התעסוקה בקהילה החרדית ומשמעותה לעיריית ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלאכי קרנצלר , דוח מחקר , עיריית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
המסמך מכיל רקע על החברה החרדית בירושלים, שיעורי העוני ותחזיות דמוגרפיות, מתאר את מצב התעסוקה, את מצב ההכשרה המקצועית (לשנת 2003) ומצביע על הצורך במעורבות העיריה. מממצאי המסמך: בשנות התשעים 58% מכוח העבודה הגברי לא עבדו, אך 31% מהם עבדו במשרה מלאה. המסמך דן בדילמות השונות הקשורות להכשרה מקצועית לחרדים, ומציג את השלכות המצב הקיים על כלכלתה של ירושלים. המסמך ממליץ לעיריה לסייע בתהליך מציאת מקומות עבו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע