המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יצירת סיפור-חיים רציף באמצעות תהליך ה"רה-ביוגרפיה": ניתוח המקרה של בני דור שני לחוזרים בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
צביה שמעוני , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את משמעות החזרה בתשובה בעיני בני דור-שני לחוזרים בתשובה, בהנחה שתופעת החזרה בתשובה, כפי שמיוצגת על ידי בני הדור השני, מעלה למודעותם חוויות אישיות, מעצבת 'רה-ביוגרפיה' ומעצימה את נקודות המפגש שבין הזיכרון האישי לזיכרון הקולקטיבי. המחקר בדק בני דור שני, הן בעלי 'כיפות שחורות' והן בעלי 'כיפות סרוגות'. בקרב הכיפות השחורות נמצא כי בני הדור השני כאילו מתנצלים על שהוריהם היו חילוניים בעבר, ו...

המשך קריאה >>

Channels of Information about Menstruation and Sexuality among Hasidic Adolecent Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Sina Zakcberg , מאמר
המאמר בוחן את אופן היחשפותן של בנות מקרב המגזר החרדי לתופעות גופניות ומיניות שונות הכרוכות עם התבגרותן. במסגרת בחינה זו מתמקד המאמר באופן התמודדותן של הבנות עם המחזור החודשי. לאור ממצאי הבחינה עולה כי האם מהווה, על פי רוב, מקור עיקרי למידע אודות תהליך הוויסות. יחד עם זאת, הבנות נדרשות לעתים להיעזר גם בחברותיהן לצורך בירור ממוקד יותר בתופעה אותה הן חוות. המידע אותו מספקות האימהות לבנותיהן אינו חד מ...

המשך קריאה >>

The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rachel L. Erhard וDana Erhard-Weiss , מאמר
המאמר בוחן את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במערכות החינוך החרדי והערבי בישראל בהעניקן לתלמידיהן ייעוץ חינוכי. התפתחות זו משקפת שינויים תודעתיים משמעותיים למדי, שעה שהחברה החרדית נטתה להתעלם מבעיות המזוהות עם רווחתו של הילד, כמו גם מחוויות המלוות לתהליך התבגרותו. הייעוץ החינוכי המוענק לתלמידים אלה מעודד את חשיפתן של רבדים אלה אגב התייחסות לנושאים רגישים שנחשבו לטאבו עד השנים האחרונות דוגמת הומוסקסו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע