המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עיירה בכרך : גיאוגרפיה של התבדלות

(פרסומי המרכז)
המסמך דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים איזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים.  המסמך דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים...

המשך קריאה >>

שקר החן והבל היופי' - האומנם? הדרישה לגילוח שְׂער-הראש וכיסויו במטפחת שחורה בקרב נשים חסידיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר בוחן את סוגיית הצניעות והופעתן החיצונית של נשים חרדיות, באמצעות מחקר אתנוגרפי בחסידות הקיצונית 'תולדות אהרן' הירושלמית. נבדקת המשמעות שמייחסות נשות הקבוצה לדרישה לגלח את שער ראשן עם נישואיהן ולכסותו במטפחת שחורה, וכיצד מתמודדות הנשים עם דרישה מחמירה זו. מממצאי המחקר: קיים מגוון קולות בקהילה בענין זה, אלא שעיקר הרטוריקה נמנעת מלקרוא תיגר על דרישות הצניעות המחמירות. דרך ההתמודדות היא של השלמה...

המשך קריאה >>

מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית: החזון איש וקביעת דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל (תרצ"ג-תשי"ד)

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בדמותו של הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהפך למנהיג הבלתי מעורער של החרדיות הארצישראלית בתקופת הקמת המדינה. לאחר סקירת דרכה של החרדיות במאה התשע-עשרה, הוא מבאר את דרך ה'ההתבצרות התרבותית' שהנהיג החזון איש, לפיה אין לנקוט בפעולות קנאיות ובדלניות, כי אם בביסוס החרדיות ומערכותיה בישוב החדש. בין השאר נסקרים יחסיו עם הרב וסרמן ועם האדמו"ר מסאטמר. המאמר מסכם את התגבשות עמדותיו של החזון איש כלפי הציו...

המשך קריאה >>

קרוב רחוק: תמונת מצב של יחסי דתיים-חילוניים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , תנועת מימד
השסע הדתי חילוני אינו בא לידי ביטוי במישור הפוליטי בלבד, אלא גם במערכת היחסים החברתיים והבין-אישיים שבין דתיים לחילונים, המושפעת בהכרח מתהליכים כלכליים ודמוגרפיים ומהתפתחות התקשורת בחברה הישראלית הפוסט-מודרנית. המאמר טוען שככל שגדל והולך המרחק החברתי בין דתיים לחילונים, בה בשעה מצטמצמים מוקדי החיכוך ביניהם. את הקושי לייצר יחסים חברתיים ראשוניים בין דתיים חילוניים, מיחס הכותב ל'חילוניות שממילא', המ...

המשך קריאה >>

רבות רעו"ת צדיק: קווים לתולדות העיתונות החרדית בישראל, למאפייניה ולהתפתחותה

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקהnull
בחברה החרדית בישראל, על הקבוצות המרכיבות אותה, נעשה בדור האחרון שימוש רב ומגוון באמצעי תקשורת שונים. מניעיה של פריחה תקשורתית זו, ביטוייה, התגבשותה, התפתחותה ותהליכי הרצף והתמורה החלים בה זכו לתשומת לב מחקרית מועטה ביותר. בהסתמך על עיון ראשוני בעיתונות החרדית החדשותית ובזו בעלת האופי הקהילתי, המחקר מתמקד בשלושה היבטים הנוגעים לתולדותיה של העיתונות החרדית בארץ ישראל ובמדינת ישראל ולחקרה, והם: ההקשר...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל ביובלה ויחסי חרדים-חילונים מנקודת מבט חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי שטוקהמר , מאמר , עם עובד
מאמר הסברה מאת איש אגודת ישראל, לרגל יובלה של מדינת ישראל. כותרת המשנה של המאמר היא: 'הצבת אריח לבניינה של היכרות הדדית החיונית כל כך'. ואכן הכותב רואה בכתיבתו ב'אלפיים' הזדמנות ראשונה ונחוצה שטרם היתה כמותה, לתת ביטוי למחשבה החרדית מעל במה חילונית. הכותב כואב את העדר השיח וההיכרות ההדדית בין הצדדים, ומתוך שאין מכירים זה את זה - אין מכירים זה בזה. הכותב מפריך את הדעה שהחרדים 'מסתגרים', ומצהיר שהאי...

המשך קריאה >>

השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
עיון ברבדים העמוקים של תהליכי ההתבדלות הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ותוצאותיה של התבדלות זו במרחב העירוני. התלות הקיומית של הקהילה החרדית במערכת האינסטרומנטלית של העיר המודרנית, כובלת את המרחב החרדי אל התחום העירוני, אלא שהתפיסה התרבותית-דתית של המרחב היא דינמית. לגבי ארץ-ישראל וירושלים מצויים כללי התנהגות מיוחדים, הנהוגים במקומות אלה - המצוות התלויות בארץ ומנהגים הקשורים בירושלים שלל...

המשך קריאה >>

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
הספר דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. בכדי להבין גיאוגרפיה זו, מציג הדוח מספר הקשרים מרחביים בתפיסה החרדית, כמו גם גיאוגרפיה עירונית של המגזר החרדי כגון: גורמי ההתבדלות, היחס אל מרחב מקודש ואידיאלי, יחס החרדים אל ה...

המשך קריאה >>

משמעויות סוציו-גיאוגרפיות של הנטייה להחמיר

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , הוצאת טפר
המאמר מבוסס על התזה של פרופ' פרידמן בדבר 'עולם החומרות של בני ברק' (ע"ע, החברה החרדית מקורות ותהליכים), לפיה נוצרה סיטואציה חברתית דתית המעודדת נטייה לפסיקת הלכה מחמירה דווקא בעולם החרדי שלאחר השואה, ועקב היותו מחובר לחברה מערבית ולכלכלה מודרנית. המאמר מתמקד באמצעי הטריטוריאלי כמקדם מגמות חומרא, הן מתוך הרצון להמנע מהשפעות זרות, והן מתוך הרצון להשיג יתרונות במרחב נתון. עם זאת, אין לחרדים כל יכולת...

המשך קריאה >>

תמורות במרחב הדתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , משרד הביטחון - מכון ירושלים לחקר ישראל
מאמר המסכם את המרחב החרדי בירושלים וצמיחתו לאורך עשרים השנים הראשונות לאחר איחוד העיר, לצד מגמות ההתכנסות וההתבדלות בתחום החברתי-תרבותי. המאמר כולל תרשים של תפרוסת השכונות החרדיות, גרף של מבנה הגילאים, וכן טבלת התפלגות האוכלוסיה החרדית לפי גודל המשפחה באזורים נבחרים בעיר, נכון לשנת 1983. עוד עוסק המאמר ביחסי הגומלין שבין דתיים וחילוניים, בשורשי הקונפליקט ביניהן, ובמשמעויות התכנוניות של תהליך זה. ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע