המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מתנדבים חרדים בשירות אזרחי בישראל: הון חברתי ומניעים לבחירת מסגרות התנדבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
המחקר בחן באופן שיטתי מאפיינים וסוגים שונים של הון חברתי בקרב כ-600 מתנדבים חרדים מקהילות מגוונות, המשרתים במסגרת השירות האזרחי. במחקר נבחנה מידת השפעתם של סוגי הון חברתי על הבחירה בין התנדבות 'מסתגרת' בתוך הקהילה, לעומת התנדבות 'פתוחה' מחוץ לקהילה החרדית. בנוסף, נבחן הקשר בין מניעים להתנדבות לבין סוגי הון חברתי של המתנדבים. ממצאי המחקר מלמדים כי מתנדבים מקהילות חרדיות סגורות, בעלי הון חברתי מלכד...

המשך קריאה >>

התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל שפרנסקי , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח מציג את ממצאי הסקר החברתי 2004-2002 על השתתפותם של אזרחי ישראל בוגרים בפעילות התנדבותית, ובוחן את הקשר בין השיעורים ואת דפוסי ההתנדבות לבין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-כלכליים וערכיים- פסיכולוגיים. על סמך ממצאי הסקר, המחבר מציע הסברים אפשריים ביחס לפערים בשיעורי המתנדבים בקרב קבוצות חברתיות שונות בישראל ומתייחס לדרכים להעמקת הידע בנושא התנדבות במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס. מממצאי הדוח: יהודים...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע