המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , נייר עמדה , מכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה ולחברה
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. המחקר בודק את הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל, וממליץ על תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני באמצעות כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך הבנים ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4...

המשך קריאה >>

התנהגות, דתיות ונהיגה בכבישים: התנהגות נהגים בעיר חרדית ולא חרדית בסמוך לכניסת השבת

(מאגר ביבליוגרפי)
נמרוד משה אבנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מטרת המחקר לבחון את ההשפעות של אלמנטים דתיים ואמונה דתית על התנהגות נהגים בכביש. המחקר נערך בשלושה מועדים שונים, האחד בסמוך לכניסת השבת, השני מיד אחרי כניסת השבת, והשלישי ביום חול, באמצעות תצפיתנים שהועמדו בצמתים מרכזיים בבני ברק וברמת גן. נבדקה התנהגותם של נהגים חרדים הנמצאים בסיטואציה בה נוצר מפגש בין ערכי הדמוקרטיה והחוק לבין מצוות הדת. נמצא קשר חיובי מובהק בין שיעור מבצעי עבירות תנועה לבין כני...

המשך קריאה >>

נשים חרדיות בעיר חדשה: יחסי הגומלין בין הסביבה הפיזית לבין דפוסי התנהגות ועמדות

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה גינזברג , נייר דיון , אוניבסיטת תל-אביב, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר
מחקר העוסק במשפחות חרדיות אשר הגרו לסביבת מגורים חדשה, ובודק את השפעת הסביבה הפיסית על דפוסי התנהגותן. במוקד המחקר: משפחות שהעתיקו את מגוריהן מבני ברק לעמנואל, שהיתה אז עיר חרדית חדשה שהציעה מרחב דיור ואיכות חיים. לצורך כך רואיינו 54 נשים, שעברו או התעתדו לעבור לעמנואל, באמצעות שאלונים שבחנו את שביעות הרצון מדירת המגורים, ההתייחסות לסביבה הפיזית, היתרונות והחסרונות של המגורים ומידת ההסתגלות. מממצא...

המשך קריאה >>

עמדותיהם של מורים מהמגזר החרדי כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גלובמן וחפציבה ליפשיץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
מטרת המחקר לבדוק את נכונותם של מורים במגזר החרדי לקלוט ולהתמודד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם, ואת תחושת מסוגלותם להתמודד עם ילדים אלה. במחקר השתתפו 68 'מלמדים' ב'חדרים' ו68 מורות לבנות, הן בערים גדולות והן בפריפריה החרדית. מממצאי המחקר: המורות חיוביות יותר ביחס לילד החריג מאשר המורים באשר לחריגות קשה, בעוד שביחס לחריגות קלה עמדת המלמדים היתה חיובית יותר. הן המלמדים והן המורות בערים הגדולות ה...

המשך קריאה >>

דתיות ופריון: השפעת המבנה החברתי של קבוצות דתיות בישראל על שיעור הפריון שלהן

(מאגר ביבליוגרפי)
הילה ישראלי , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה למדעי ההתנהגות
המחקר מבקש לבנות מסגרת תיאורטית לקשר שבין שיעור הפריון לבין סולידריות דתית קבוצתית בישראל. לצורך כך נבדקה ספרות דתית חינוכית וכן פרסומים שונים העוסקים בחברה הדתית והיחסים החברתיים המרכיבים אותה. עוצמת הסולידריות בחברה הדתית נמדדה על פי מימדים של פיקוח ותלות בכל אחת מתת-החברות, כאשר פיקוח חמור ותלות גבוהה מעידים על סולידריות גבוהה ולהיפך. הנחת העבודה היתה כי הילודה הגבוהה נובעת מציות לצו חברתי דתי....

המשך קריאה >>

המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה לזר ושלמה קרביץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המחקר מנסה לעמוד על התוכן והמבנה של המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים, באמצעות שילוב גישה פנומנולוגית-איכותנית עם גישה אמפירית-כמותית. תוכני מוטיבציה ראשוניים נאספו מתגובותיהם של 44 משתתפי מחקר לריאיון מובנה למחצה ולשאלון פתוח. מתוך תכנים אלו נבנה מאגר של 111 פריטי מוטיבציה ובוצע ניתוח גורמים על תגובותיהם של 325 משתתפי המחקר לשתי קבוצות של פריטים מקבילים. מבנה הגורמים של שתי קבוצות הפריטים היה ד...

המשך קריאה >>

מגדר, דת וטכנולוגיה חדשה: תפיסות,עמדות, דפוסי התנהגות ושימוש באינטרנט בקרב נשים חרדיות העובדות בסביבות עבודה ממוחשבות

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק בדפוסי הדחייה והאימוץ של טכנולוגיה חדשה בקרב קהילה שמרנית וסגורה, באמצעות חקר תפיסותיהן של נשים חרדיות העובדות בסביבות עבודה ממוחשבות. נבחנות עמדותיהן כלפי האינטרנט ונבחנים השימושים שהן עושות בו. נשים אלה, היוצאות לעבוד כדי לפרנס את משפחותיהן ואת בני זוגן לומדי התורה, משלבות בין המסורת למודרנה, בין שמרנות לחדשנות. הן אמנם נמצאות במתחם עבודה שבו נשים חרדיות בלבד, אולם הן מועסקות לרוב בחב...

המשך קריאה >>

משחק החוץ של ילדי האוכלוסיה החרדית בירושלים: דפוסי התנהגות ועמדות

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור רוטיץ' , עבודת גמר , הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - המרכז לחקר העיר והאזור
המחקר עוסק במשחקי החוץ של ילדי האוכלוסיה החרדית. מטרתו לבדוק את צרכי הילדים הללו מבחינת מקומות למשחק בחוץ, והשוואתם לילדים החילוניים. נבחנו מתחמים משתי שכונות מגורים בירושלים: רמות אלון החרדית, ופסגת זאב החילונית. המדגם כלל 65 ילדים בין הגילאים 8-12 ואמהותיהם. נערכו ראיונות אישיים עם הילדים באמצעות שאלונים מובנים שהקיפו את התחומים: זמן פנוי, מקומות המשחק בחוץ, החברים למשחק, הגן הציבורי ושביעות- הר...

המשך קריאה >>

חרדים מהגרים לישראליות: הדיסקורס של בחורים מהקהילה החרדית על "היציאה לשאלה" ותהליך השתלבותם בחברה הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורנה שני , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למדעי ההתנהגות
המחקר עוסק בבחורים חרדים ש'יצאו לשאלה' קרי עזבו את קהילתם, חדלו לקיים את המצוות ועברו לחיות בין ובתוך החברה הישראלית החילונית. מטרת העבודה לבחון האם יש למפגש זה מאפייני הגירה, זאת על פי פרמטרים מחקריים על הקשרי תרבות בהגירה. רואיינו 25 בחורי ישיבה לשעבר, רובם מן המגזר הליטאי, 2 חסידים ו-2 ספרדים. בין השאר מנתחת העבודה את חשיפתם של החרדים לטכנולוגיה המודרנית דוגמת האינטרנט, והשפעתם על תהליך היציאה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע