המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התעללות רוחנית: המשגה ראשונית בעקבות קבוצה טיפולית חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן וציפי לוי , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המאמר מציע להמשיג 'התעללות רוחנית' כסוג התעללות נוסף לסוגי ההתעללות הנדונים בספרות המקצועית: התעללות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית. בעקבות מחקר פעולה משתתף ואינטרפרטטיבי שנערך בקבוצה טיפולית חרדית בהשתתפות שמונה נשים נפגעות אלימות, הוגדרה 'התעללות רוחנית' ככל ניסיון לפגוע בעצמי הרוחני, בחיים הרוחניים, או ברווחה הרוחנית של האישה, על פי שלוש רמות עוצמה: א. הקטנת הערך הרוחני של האישה, של אמונותיה או של...

המשך קריאה >>

סוגיות בנושא מיצוי זכויותיהם של ילדים ובני נוער במגזר הערבי ובמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , נייר עמדה , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית הן שתי קבוצות מיעוט גדולות שהיחסים בינן לבין רוב הציבור במדינת ישראל מלווים במתח. זכויות המיעוט המוגדרות בכמה אמנות, ובהן האמנה בדבר זכויות הילד, מבטיחות למיעוט שוויון ביחס של המדינה ובמימוש זכויות כגון הזכות לחינוך, לבריאות ולהגנה מפני אלימות והתעללות, ואת האפשרות להחזיק בערכים ובאורחות חיים מסוימים המתאימים לקהילתו. ביחס לקהילה החרדית, מציג המחקר ממצאים חשובי...

המשך קריאה >>

Public Attitudes Toward the Identification and Reporting of Alleged Maltreatment Cases among Social Groups in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rami Benbenishty וHillel Schmid , מאמר
מטרת המאמר להתחקות אחר יחסה של החברה הישראלית על פלגיה השונים לנושא ההתעללות בילדים תוך בחינת סוגי ההתעללות המוצדקים בסקטורים מסוימים לעומת אלו הדורשים את דיווחם לרשויות הרווחה. סקר טלפוני שנערך לטובת בחינה זו הניב הבחנה ברורה בין יחסו של המגזר החילוני ובין יחסו של המגזר החרדי לשאלת התעללות גופנית, שעה שזה האחרון נטה להצדיק, בחלק מהמקרים, אירועים המזוהים עם התעללות בילדים במסגרת צידודם בהענשה גופנ...

המשך קריאה >>

Spiritual Abuse: An Additional Dimension of Abuse Experienced by Abused Haredi (Ultraorthodox) Jewish Wives

(מאגר ביבליוגרפי)
Nicole Dehan וTzipi Levi , מאמר
במסגרת ההתעללויות השונות העלולות להתרחש במערכת יחסים נתונה (wife abuse) מבקש מאמר זה להציע קטגוריה נוספת הרלוונטית בעיקר לחברות דתיות, בכלל, ולחברה החרדית, בפרט: 'התעללות רוחנית' (spiritual abuse). בנוסף לאלימות המינית, הפסיכולוגית והכלכלית עשויה האישה החרדית לחוות גם 'אלימות רוחנית' המאופיינת ב(1) זלזול במעשיה, אמונותיה וערכה הרוחני, (2) דיכוי מעמדה במסגרת הפרקטיקות הדתיות ו(3) כפיית האישה לבצע מ...

המשך קריאה >>

Runaway Youth From Ultra-Orthodox Jewish Homes: A Qualitative Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Patricia R. Attia , עבודת גמר , New York University
עבודת מחקר המתחקה אחר תופעת הימלטותם של נערים חרדים מבתיהם תוך התמקדות בגורמים להימלטות זו, מחד, ובאתגרים הניצבים בפני נערים אלה, מאידך. במסגרת עבודה זו, המבוססת על ראיונות שנערכו עם 18 נערים נמלטים, נבחנת מידת תפקידו של חינוך דתי קפדני, המשולב עם תופעות התעללות שונות, כגורם מרכזי להימלטותם של הנערים מבתיהם. במקביל לכך מבקשת מחברת העבודה לבחון את צורת התמודדותם של נערים אלה עם הרחוב החילוני הזר לה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע