המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התפתחות המרחב החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר ויוסף שלהב , מאמר , קרן קיימת לישראל והוצאת כתר
המאמר דן במאפייניה המיוחדים של תפרוסת האוכלוסייה החרדית ובמשמעויותיהם לגבי התפתחות יחסיה עם מערכות המשק והחברה הישראליות. בקהילה החרדית לגווניה מתחוללות תמורות רבות בתחומים תעסוקתיים, כלכליים וחברתיים. מקום חשוב בתמורות אלו תופסת פריסתה הגיאוגרפית, אשר פרצה את מגבלות האזורים החרדיים הוותיקים ומעצבת מפה חדשה של ארגון מרחבי חרדי בישראל. המאמר סוקר את תהליך הפירבור החרדי בערים: ביתר עילית, מודיעין עי...

המשך קריאה >>

תהליכי התפרסותן של הקהילות החרדיות בחיפה

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר , מאמר , אוניברסיטת חיפה
מאמר העוקב אחרי התפתחותה והתפרסותה של כל קבוצה חרדית בחיפה: גור, בלז, צאנז, ויז'ניץ חב"ד ועוד, בשכונות הדר ונוה שאנן, העיר התחתית וקרית שמואל, ועומד על מיקומה של הקהילה ומוסדותיה מתחילת שנותיה ועד לשעת כתיבת העבודה. מתוך כך הוא בוחן כיצד באה לידי ביטוי ההטרוגניות בחברה החרדית בחיפה, תוך בחינת הפרטיקולריות של כל קבוצה ומאפיינים כלליים של החברה החרדית. ממסקנות המחקר: לא היה זה מודל חד משמעי של 'חדיר...

המשך קריאה >>

תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בחיפה

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר , עבודת מוסמך , אוניברסיטת חיפה
המחקר עוסק בחברה החרדית החיפאית, ומגלה כי בעיר היו קיימים לאורך השנים חמישה מוקדים לקהילה החרדית: בעיר התחתית, בהדר הכרמל, בשכונות התחתונות במערב ודרום העיר, בנווה שאנן ובקריית שמואל. כאשר נבחנה ההתבדלות הגאוגרפית על פי הלוקה הפנימית לקבוצות, ניתן לראות כי רק במוקדים החרדים – נווה שאנן וקרית שמואל – ניתן לשייך קבוצה ספציפית למקום, בעוד שבמוקדים הוותיקים אין התבדלות בין הקבוצות, אם מפאת מצוקה במקומ...

המשך קריאה >>

מביתר עילית לאלעד - התפתחותה של ההתיישבות החרדית בישראל ואתגריה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב ולי כהנר , מאמר , יד יצחק בן צבי
המאמר סוקר את תהליך יציאת החרדים מ'גטאות' ירושלים ובני ברק, והקמת הריכוזים החרדיים החדשים, בראשם ביתר עלית, מודיעין עלית, ואלעד. הכותבים מנתחים את סיבות התהליך, את טיב האוכלוסיה וחלוקתה לליטאים, חסידים וספרדים, אופיים הפרוורי, קליטת מהגרי חוץ ועוד. השינוי הבסיסי הנובע מהתפתחות הערים החרדיות הוא העצמאות המוניציפלית על כל המשתמע ממנה, צמיחתה של אליטה פוליטית וביורוקרטית המקיימת ומטפחת ישובים שסביבתם...

המשך קריאה >>

המיית יונים או חשכת עבים? ויכוח פנים יהודי על עתיד ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
חיבור העוסק בעתידה של ירושלים מבחינה אתנו-גיאוגרפית, בהתחשב בהיבטים טריטוריאליים, דתיים ופוליטיים. עמדותיו של הציבור החרדי באות לידי ביטוי בפרקי הספר, בהתייחס לחברה הערבית, ולחברה הדתית-לאומית. העמדה החרדית מונגדת לעמדה הדתית לאומית במילים המצוטטות מפי דובר חרדי: לו ניתן היה להבטיח מעבר לכל ספק וללא שום חשש (בהדגשה) שבכל שטח שיימסר לריבונות ערבית יישמרו הזכויות הדתיות היהודיות, ויהודים יוכלו לצאת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע