המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התפשטות תוך הסתגרות - הקהילה החרדית בירושלים

(פרסומי המרכז)
מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית, תרבותית וגיאוגרפית. בין השאר דנים המחברים באופייה של החברה החרדית בשנות השמונים, ב'מאבק על הטריטוריה' של ה'גיטו' החרדי בירושלים, ביחסיה של החברה החרדית עם העיר המודרנית, בתהליכי ההתרחבות ובדינמיקה של ההתקבצות, ביחסי-הפנים וביחסי-החוץ של החברה החרדית ועוד. הממצאים מוצגים בגרפים, טבלאות ותרשימים. מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית,...

המשך קריאה >>

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן ויוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית, תרבותית וגיאוגרפית. בין השאר דנים המחברים באופייה של החברה החרדית בשנות השמונים, ב'מאבק על הטריטוריה' של ה'גיטו' החרדי בירושלים, ביחסיה של החברה החרדית עם העיר המודרנית, בתהליכי ההתרחבות ובדינמיקה של ההתקבצות, ביחסי-הפנים וביחסי-החוץ של החברה החרדית ועוד. הממצאים מוצגים בגרפים, טבלאות ותרשימים. ממסקנות המחקר: הקהילה החרדית שואפת לדומיננטיות תרבותית...

המשך קריאה >>

העימות בין דתיים לחילוניים - פרק בגיאוגרפיה פוליטית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה
מאמר העוסק במשמעויות הגיאוגרפיות של העימות בין דתיים וחילוניים בישראל, תוך בחינת הטריטוריות החרדיות בירושלים, לפני ואחרי מלחמת ששת הימים. הכותב מציג את אמצעי הלחץ הפועלים על החברה החרדית בירושלים מכיוונים שונים, את גורמי הזיהוי והתיחום של הטריטוריה החרדית, את מערכת החינוך ואת הרחובות הסגורים בשבת כמו גם המוקפים ב'עירוב' שבת. כמו כן דן המאמר בנסיבות התרחבותן של שכונות חרדיות מסויימות, מול אי התרחבו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע