המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ועדת דוברת והציבור החרדי : האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה ?

(מאגר ביבליוגרפי)
ארי סמדג'ה , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מאמר מאת רב חרדי בירושלים, בעקבות דוח ועדת דוברת לרפורמות בחינוך משנת 2003. הכותב מצביע על הבעיה שניצבה לפני הוועדה בכל הנוגע לחינוך החרדי, ומנסה לתחום את נקודות המחלוקת העיקריות ואף להצביע על פתרונות אפשריים לחלק מהן. במקביל, הוא מנסה להפחית את מצוקת קברניטי החינוך הממלכתי הנוגעת לציבור החרדי על ידי התעלמות מן החלקים שלגביהם אין כל הבדל משמעותי בין הציבור החרדי לממלכתי הכללי והדתי. בסיום המאמר מצ...

המשך קריאה >>

"ליבה ישראלית": מימי "הממלכתיות" עד להצעה להקים "מנהלי חינוך אזוריים" בדו"ח דוברת

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , פרק , יד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן והמכללה האקדמית בית ברל
הפרק עוסק בשתי מהפכות חינוכיות הנוגעות לתשתית מבנה מערכת החינוך במדינת ישראל. האחת, התרחשה בראשית שנות החמישים והתבטאה בביטול הזרמים והנהגת החינוך הממלכתי. השניה, מהפכה שהתרחשה בראשית שנות האלפיים והידועה בשם 'רפורמת דוברת'. מנהיגי מדינת ישראל בשנותיה הראשונות לא העלו על דעתם כי הדרת האוכלוסייה החרדית והערבית מן החינוך הממלכתי תהייה כה קריטית, ותוליד מצב שבו כמעט מחצית ממספר התלמידים בבתי הספר הממ...

המשך קריאה >>

ביחד או לחוד? תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מידן קורש , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
מטרת המאמר לבחון את המאבק המתחולל במדינת ישראל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת סביב הדרישה ליישום תכנית ליבה חינוכית בחינוך החרדי. מאבק זה משמש מקרה בוחן לבחינת אופיים של דפוסי השסע הדתי-חילוני, באמצעות תאוריות רלוונטיות, ביניהן מודל 'חמשת השסעים' שהציעו ליסק והורוביץ, וכן מודל הדמוקרטיה של ההסדרה של לייפהרט. המאבק סביב תכנית הליבה מלווה ברקע היסטורי וחברתי והצגת מסמך הסטטוס-קוו משנת 1948, תיאור ת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע