המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"מהגרים בארצם": המקרה של נוער בסיכון מבית חרדי"

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק בן-יאיר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
על פי נתוני משרד החינוך משנת 2006 אחוזי הנשירה בבתי-הספר הממלכתי והממלכתי דתי עמדו על 1.9% לעומת המגזר החרדי בו אחוז הנשירה כמעט כפול כ-3.1%. ההסבר האפשרי שהוצע לנתונים אלו הוא חוסר בהיענות, במידע ובשיתוף פעולה בפיקוח החרדי עם גורמים שתפקידם צמצום הנשירה. המחקר מתאר קונספטואלית את תהליך הנשירה, כמבטא עימות בין "זהות האני" לבין "פזירות האני". עיצובו של "האדם היציב" מושג על ידי חינוך והטפה מתמידים ש...

המשך קריאה >>

יצירת סיפור-חיים רציף באמצעות תהליך ה"רה-ביוגרפיה": ניתוח המקרה של בני דור שני לחוזרים בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
צביה שמעוני , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את משמעות החזרה בתשובה בעיני בני דור-שני לחוזרים בתשובה, בהנחה שתופעת החזרה בתשובה, כפי שמיוצגת על ידי בני הדור השני, מעלה למודעותם חוויות אישיות, מעצבת 'רה-ביוגרפיה' ומעצימה את נקודות המפגש שבין הזיכרון האישי לזיכרון הקולקטיבי. המחקר בדק בני דור שני, הן בעלי 'כיפות שחורות' והן בעלי 'כיפות סרוגות'. בקרב הכיפות השחורות נמצא כי בני הדור השני כאילו מתנצלים על שהוריהם היו חילוניים בעבר, ו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע