המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סוזן מולר-אוקין , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה ה...

המשך קריאה >>

עידן המידע והזהות החרדית הדתית

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל כהן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר בודק את שאלת יחס החברה החרדית אל השינויים הטכנולוגיים בתקשורת ההמונים, מן העיתונות ועד מחשבים, תוך שמירת זהות הגטו התרבותי שלה. נסקרות תגובות החרדים על שינויים בתקשורת, כולל יצירת תקשורת חרדית חלופית, אופני החשיפה לתקשורת, תגובות רבנים, והשפעות על קבוצות אחרות, בעיקר הקבוצה החרד"לית. מסקנת המאמר שהרבנים הפסידו במאבק על שליטה ממוסדת, עם זאת המאפיין הבסיסי של הגטו ממשיך להתקיים, תוך כדי שהרבני...

המשך קריאה >>

ספרות ילדים חרדית ככלי לחינוך אתנוצנטרי - סיפורים על נושא בית ספר כחקר מקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני רינגולד ולאה ברץ , פרק , המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין
הפרק מבקש לבחון את ספרות הילדים הנכתבת בקהילה החרדית. העיקרון המנחה את כותבי הספרות החרדית הוא תפיסת העולם של הקהילה הקוראת אותה, מה שהופך את הכתיבה לכלי חינוך אתנוצנטרי. המאמר מתמקד ביצירות שעניינן המרחב הבית ספרי ומה שקשור בו: משפחה ובית, שכן אלה משמשים גורמים סוציאליזטוריים. הסיפורים כתובים באורח דידקטי שאינו מאפשר לילד להתלבט, וסיומם של הסיפורים טוב תמיד. היצירות מתארות מציאות הקיימת לפי אידיא...

המשך קריאה >>

חרדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
sarit.okun@gmail.com המחלקה לתקשורת אוניברסיטת בן גוריון בנגב תקציר המרחב הקיברנטי וקהילות הדת המקוונות (Online Religious Community) המתקיימות בו, מספקים הזדמנות מחקרית עדכנית ויעילה להיכרות עם מגזרים שונים בחברה. אחת מקבוצות המחקר המרתקות בתחום זה היא הקהילה החרדית המקוונת, הפועלת ברשת ללא לאות, בצל השפעות החברה המערבית-חילונית. מאמר זה מבוסס על מחקר נטנוגרפי שבחן בין היתר כיצד מציגים עצמם ח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע