המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

זרימות חרדיות ביהדות המזרחית בת זמננו

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מחקר שדה שנערך ביותר מעשרים בתי כנסת עדתיים בישראל, בהם מתרחש מפגש בין חרדים ללא חרדים ביהדות המזרחית. המאמר מאיר תהליכים בשתי קבוצות מרכזיות: "בני תורה", אברכים ורבנים, וציבורי תנועת התשובה, חוזרים בתשובה ומתחזקים. המחקר האתנוגרפי מדגיש בדרך כלל את החדירה האקטיביסטית־אידיאולוגית של תנועת התשובה ותנועת ש"ס לקהילות המזרחיות. המאמר בוחן תהליכים אלה על יסוד דינמיקה נוספת–הזרימה הכרוכה בהקשרים המקומיי...

המשך קריאה >>

קווים לדמותה של המלחמה האמונית

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר מבקש להציג קוים כוללים ומכנה משותף לכלל 'הגוש האמוני' הפוליטי בישראל, הכולל את כל המחנה הדתי-חרדי. לדברי הכותבת, מאז המחצית השניה של שנות התשעים, גוש זה מתקרב לעמדת פריצה במאבק על אופי המדינה. שאיפתו להמיר מדינה יהודית ודמוקרטית במדינה יהודית דתית אינה קצרת טווח, אינה תיאורטית ואינה שולית. היא נשענת על ביטחון עצמי חדש, על גבולות עוצמה רחבים, על מעורבות אזרחית גבוהה, והיא מחזיקה ב'נשק' האולטי...

המשך קריאה >>

בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל": האידיאולוגיה החינוכית החרדי וגבולות ההשכלה התורנית לבנות

(מאגר ביבליוגרפי)
איריס בראון (הויזמן) , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
המאמר מבקש לבחון את התמודדותם של אישים בחברה החרדית האשכנזית עם ההשלכות ה'מסוכנות' של הקניית ידע תורני לנשים, ומהי מערכת ההצדקות וההנמקות הסובבת אותה. במציאות החדשה של לימוד ופרנסת נשים, ולצידו שימור האתוס הישן, מעניין לראות כיצד האידיאולוגיה החרדית עמדה במשימה זו, והמבנה הפטריארכלי של המשפחה החרדית נותר איתן. המאמר בודק את עמדות הפוסקים החרדיים מול פוסקי ימי הביניים, ואף מבחין בין רבני הזרמים הקי...

המשך קריאה >>

מקונפליקט לפתרון: תהליך השגת הלכידות בזהות היהודית בקרב נשים מתת-קבוצות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
פנינה שטיינברגר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
המחקר בודק את תהליך השגת הלכידות בזהות היהודית בקרב נשים בתקופת הבגרות המתהווה מתת-קבוצות בחברה הישראלית. 'הלכידות בזהות' מתייחסת לרעיון ה'קונפיגורציה' של אריקסון, ומבטאת את הצורך הבסיסי בהתאמה בין תת-הזהויות ובתוכן ובין האדם לסביבתו. במחקר השתתפו 257 נשים בתקופת הבגרות המתהווה, בטווח הגילאים שבין 20-30, חילוניות, דתיות וחרדיות. ביחס לחרדיות נמצא כי רכיב הדת מחייב את כל האידיאולוגיה ונתמך על ידי מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע