המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ישי המנחם ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים
מחקר המציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית. המחקר עשה שימוש בשתי מתודות שונות לפילוח החברה החרדית מתוך כלל האוכלוסייה בישראל. האחת מתבססת על בחינת נתונים של ילדים המתגוררים או שנפגעו בישובים חרדיים מובהקים, בהם יש אחוז גבוה מאוד של תושבים חרדים. ממצאי המחקר מאוששים את ההשער...

המשך קריאה >>

זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב בקרב האוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה דנון ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
נתוני ההיפגעות מצביעים על מגמה בולטת של היפגעות ילדים כהולכי רגל בערים בהן רוב האוכלוסייה חרדית. כמו כן, סקרי תצפיות לאומיים ומקומיים מצביעים על התנהגות סיכונית בקרב ילדים חרדים הן כהולכי רגל והן כנוסעים ברכב. המחקר נועד לתת בסיס יישומי מתוקף לפעילות התערבות שנועדה לאוכלוסיה החרדית בישראל, ומבוסס על תיאורית ההתנהגות המתוכננת (Theory of Planned Behavior). המטרה: פיתוח מסרים יעילים להתערבות ואסטרטגי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע