המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היתר הלכתי בסבך עימות אידאולוגי - פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק עוסק ב'פולמוס השמיטה' של שנת תשס"א, בו ניסו גורמים חרדים לפרוץ את מעגל הצרכנים החרדים ולהחיל את הנורמות החרדיות המחמירות על אוכלוסיות נוספות. הביטוי לכך היה בדרישה להפוך את המחויבות שלא להסתמך על 'היתר המכירה' לתנאי מחייב לקבלת תעודת כשרות, גם לעסקים שאינם מיועדים לציבור החרדי. במוקד הפולמוס הרב יוסף אפרתי, נאמנו של הרב אלישיב. הכותב דן בהיבטים שונים של פולמוס זה, לאור תובנות היסטוריות מ'פולמ...

המשך קריאה >>

הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים א' וקסמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
פרק מבוא המציע דיון בכמה סוגיות הנוגעות לפסיקה ההלכתית והיבטיה הסוציולוגיים, בקרב האורתודוקסיה בארה"ב המושפעת מן החרדיות ועולם הישיבה. הכותב דן בתופעת ההחמרה ההלכתית שמוצאה מבני ברק של ה'חזון איש', ודן בכמה היבטים של הישיבה הגבוהה כמכוננת סביבה הלכתית על-קהילתית. בד בבד עם גידול מספר הישיבות החרדיות בקרב יהדות ארה"ב, מתחזקות מגמות אלה ומתפרשות על פני האורתודוקסיה האמריקנית כולה, כולל מעמדו של 'ראש...

המשך קריאה >>

השואה בעיתונות החרדית – בין זיכרון להדחקה

(מאגר ביבליוגרפי)
עמוס גולדברג , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן ואוניברסיטת חיפה, מוסד הרצל לחקר הציונות
המאמר מתמקד בדימוי השואה כפי שהוא משתקף בירחון החרדי 'בית יעקב', שיצא לאור בין השנים תשי"ט – תש"מ. ירחון זה שימש במה עיקרית להנצחת השואה בחינוך החרדי וכמרכז את הזיכרון הקולקטיבי החרדי בענין זה. המאמר בודק שלושה מישורים: 1. פרספקטיבות הזיכרון הקולקטיבי –ערכיה ותפיסותיה של החברה החרדית. 2. פרספקטיבות הזיכרון הנגדי – העימות עם זיכרון השואה הציוני. 3. פרספקטיבות הקולות המודחקים – מתחים פנימיים בתוך סי...

המשך קריאה >>

"אני מאשים": דרעי, משפט פוליטי וזיכרון קולקטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאורה בילסקי , מאמר , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
מאמר המנתח את משפט דרעי כמשפט פוליטי, וכצומת של התמודדות על הזיכרון הקולקטיבי והזהות הקולקטיבית בישראל. הכותבת מבחינה בין משפט ראווה, שמטרתו אינה עשיית צדק אלא הרתעה, לבין משפט פוליטי, שמטרתו אומנם עשיית צדק, אך תפיסות הצדק המנחות את הצדדים אינן זהות. הטענות 'הוא זכאי' ו'הוא אשם' שנשמעו בשיח הציבורי טמנו בחובן שני נרטיבים שונים ומנוגדים להיסטוריה של החברה הישראלית כולה. הטרגדיה של משפט דרעי, לדברי...

המשך קריאה >>

כיצד זוכרים? זיכרון השואה בחברה הדתית ובחברה החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה אדרעי , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים. המכון הישראלי לדמוקרטיה
המאמר 'מדובב' טקסטים של רבנים והוגים חרדיים ובוחן כמה ממפעליה של החברה החרדית לאחר השואה. המחבר טוען כי החברה החרדית עוסקת בהזכרת השואה באינטנסיביות, אולם המושג 'זיכרון' ומטרותיו, כמו גם תוכני הזיכרון ואופני הסדרתו, שונים בתכלית מאלה המקובלים בחברה החילונית בישראל. ממסקנות המאמר: הציונות ביקשה לעסוק בעיצובה מחדש של הזהות היהודי, ובשל כך ערכה מחדש את תוכני הזיכרון הקיבוצי, ומיינה מה שוכחים ומה זוכר...

המשך קריאה >>

שירי יהושע לנדוי – משורר השואה בן היישוב הישן

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , מאמר , אוניברסיטת בר אילן
מאמר הקדמה וקובץ שירים מאת יהושע לנדוי, משורר חרדי משנות הארבעים שפרסם את שיריו על השואה בעיתונות החרדית דאז. שיריו מלאי צער וכאב והזדהות עם המעונים, ועם קריאת השירים נוצרת התחושה שהכותב מצוי כאילו בפולין. כמו כן יש בשיריו ביטוי לקונפליקטים פנימיים שהסעירוהו: מחד גיסא ייאוש נוכח החורבן, ומאידך תקווה לגאולה; רחמים לנרדפים, מול תוכחה והאשמה לסוטים מדרך התורה, אלו שעולמם הרוחני נבנה על תרבות זרה ובאו...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס כתופעה חברתית-תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק דן בשאלה, כיצד למרות הפער שבין שכבת העילית הרוחנית והפוליטית של ש"ס, לבין הציבור המסורתי, היא הצליחה לחדור אל שכבות רחבות שאינן מקיימות אורח חיים חרדי. הממצאים והמסקנות מבוססות על מחקר שדה בשיטת 'התצפית המשתתפת' במושבים באזור הדרום, באשדוד ובקרית מלאכי. ממסקנות המאמר: הגורם העיקרי הוא פתיחותה של המפלגה לקבל את אלה שאינם כמותה, וכן פעילותה הארגונית, אשר לדברי הכותבת היא 'ספונטנית ועממית' הפורצ...

המשך קריאה >>

בסתר המדרגה - היהדות האורתודוקסית בהונגריה נוכח השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר פרבשטיין , ספר , מוסד הרב קוק
ספר זה עוסק ביהדות האורתודוקסית בהונגריה, יהדות עשירת תורה, מורשת וערכים, בפעילותה ערב השואה ובהתמודדותה עם אימי השואה. מחקר ראשוני זה פורש את הנושאים ההיסטוריים בפרספקטיבה חדשה, על בסיס מסמכים, שרובם נחשפו לראשונה, ובעזרת עדויותיהם של ניצולי השואה, ומציע תובנות חדשות בסוגיות היסטוריות הקשורות ליהדות זו. בין הנושאים הנידונים בספר: יהודים אורתודוקסים בפלוגות העבודה בצבא ההונגרי, פעילות הצלה אורתודו...

המשך קריאה >>

בסתר רעם - הלכה, הגות ומנהיגות בימי השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר פרבשטיין , ספר , מוסד הרב קוק
ספר מחקרי היסטורי חרדי על סוגיות מימי השואה. בין הסוגיות בהן עוסק הספר: טיפולם של רבנים בנושאי הצלה כאשר הגיע אליהם המידע על שמתרחש באירופה, שאלות הלכתיות שנשאלו בימי השואה, מצב המשפחה ופתרונות הלכתיים למניעת עגינות, תפילות והגות שהתחברו במחנות ועוד. אך הסוגיה הבולטת ביותר שפרסמה ספר זה היא הנסיון להציע לראשונה גרסה מחקרית חרדית לנושא הצלתם של האדמו"רים מגור, בלז וסאטמר, בעודם מותירים את חסידיהם ו...

המשך קריאה >>

זיכרון בספר

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר פרבשטיין ואסף ידידיה , ספר , ראובן מס
קובץ מחקרים על השואה, בעקבות 'מאגר המבואות לספרות הרבנית' שיצא לאור בידי מכללה ירושלים, האוצר את סיפוריהם של יותר ממאה רבנים ניצולי שואה, אשר העלו את זיכרונותיהם מן התקופה במבוא לספר קודש שכתבו. בחלק המחקרי נידונים המבואות הללו מהיבטים שונים: ספרותיים, הגותיים והיסטוריים, והם פותחים צוהר לתחומים רבים הקשורים לעולם הרבני בתקופת השואה ולאחריה, כמו גם ליהדות הדתית בכלל באותה העת: חיי היום יום של היהו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע