המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על הזכות לחינוך והזכות לחנך : האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה
המחקר בוחן ומנתח את אופייה, עיצובה ויישומה של הסדרת בתי הספר החרדיים בישראל מבחינה משפטית. המחקר מגבש הצעות לשינויו באמצעות מדיניות חינוך, אשר הזכות לחינוך משמשת בהן כעקרון מנחה. בריתות פוליטיות, פערים בין הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, מציירים תמונה מורכבת ומסקנות נוגות בדבר הסדרה חפוזה של נהלים, ללא כל דיון ציבורי או חשיבה מערכתית. כמו כן מציג המחקר פערים בין הנורמות המסדירות את החינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע