המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך

(מאגר ביבליוגרפי)
אמיר משיח , ספר , אוניברסיטת בר-אילן
החיבור עוסק בפילוסופיה של ההלכה של אחד מגדולי הפוסקים במאה העשרים, הרב שלמה זלמן אוירבך (1995-1910), שנולד, חי ופעל בשכונת 'שערי חסד' בירושלים וכיהן במשך כארבעים שנה כראש ישיבת 'קול תורה'. הרב אוירבך היה דמות ייחודית ומורכבת אשר הייתה מקובלת על כל גוני החברה הדתית בישראל, והיותו חרדי לא מנעה מרבני הציונית הדתית והציבור בכללו להיוועץ בו בענייני הלכה ובסוגיות אחרות. הוא הדיר עצמו בקנאות מכל עיסוק פו...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

שתזדעזע ארץ הקודש, ב"ה: הפגנות ברחוב החרדי כביצוע תרבותי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה גוזמן כרמלי , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
המאמר מבקש לבחון את הממד ה'ביצועי' של השימוש בהפגנות ככלי תרבותי בקרב הציבור החרדי בישראל. המאמר מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית מהשנים 2009-2011, שכללה תצפית משתתפת בהפגנות, ראיונות עם מארגני ההפגנות ועם מפגינים, וכן על ניתוח חומרים כתובים שחולקו בהפגנות ודיווחים בעיתונות החרדית. המאמר סוקר את ההפגנות ואת תפקידן בבנייתו של אתוס המאבק החרדי, ומנתח אותם בעזרת גישה תיאורטית אנתרופולוגית המכונה Cultural...

המשך קריאה >>

בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל": האידיאולוגיה החינוכית החרדי וגבולות ההשכלה התורנית לבנות

(מאגר ביבליוגרפי)
איריס בראון (הויזמן) , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
המאמר מבקש לבחון את התמודדותם של אישים בחברה החרדית האשכנזית עם ההשלכות ה'מסוכנות' של הקניית ידע תורני לנשים, ומהי מערכת ההצדקות וההנמקות הסובבת אותה. במציאות החדשה של לימוד ופרנסת נשים, ולצידו שימור האתוס הישן, מעניין לראות כיצד האידיאולוגיה החרדית עמדה במשימה זו, והמבנה הפטריארכלי של המשפחה החרדית נותר איתן. המאמר בודק את עמדות הפוסקים החרדיים מול פוסקי ימי הביניים, ואף מבחין בין רבני הזרמים הקי...

המשך קריאה >>

צה"ל כמנוף לתעסוקת חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי אלטלט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
במהלך השנים האחרונות הממשלה נוקטת כמה כלי מדיניות ממשלתיים אשר משפיעים באופנים שונים על עידוד התעסוקה במגזר החרדי. המאמר מתמקד בכלי מדיניות מסוים, גיוס החרדים לצה“ל, ובאופן שבו הוא יכול לתרום לעידוד התעסוקה בקרב חרדים. אחת הסיבות שמונעות מן הגבר החרדי להיכנס לשוק העבודה היא היותו אברך, שבמהלך שנות לימודיו אינו מקבל הכשרה כלשהי שהוא יכול ליישם אותה בעבודה. לאחר סקירת המסלולים השונים ואחוזי המתגייסי...

המשך קריאה >>

זמן אלול

(מאגר ביבליוגרפי)
דב אלבוים , ספר , עם עובד
רומן בהוצאת עם עובד (הספרייה לעם), המספר על חודש של ייסורי גוף ונפש בחייו של נער ישיבה חרדי מתבגר. זהו רומן ראשון מסוגו המתאר את עולם הישיבות הליטאיות בישראל. (קדמו לו, בן ארצי, רבינוביץ - ע"ע, אחריו: קור, איתן – ע"ע) בספר זה מתאר אלבוים את עולם הישיבות החרדיות בירושלים של שנות השבעים והשמונים בשפה ייחודית הנגזרת מן העגה החרדית ומן המקורות היהודיים. ספר זה הוכתר בביקורות מהללות ופרץ לאלבוים את דרכ...

המשך קריאה >>

"המשוטט החרדי": צריכת זמן ומרחב בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור וערן נריה , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המודרניות ותרבות הצריכה, הפכו את המרחב לפונקציונלי ומתוח, אשר האדם המבקש לשוטט בו להנאתו - מאויים על ידו. המאמר סוקר את מרחב השיטוט של החרדים במחוזות הצריכה ההמוניים, כבני קהילה שחשה מאז ומתמיד מאויימת בידי הצרכנות, הקידמה והתרבות. האתנוגרפיה של מאמר זה מלווה נשים חרדיות, משפחות וגברים החוצים את הגבול ומצטרפים להמונים הממלאים את הקניון ומרכז העיר ירושלים, גן סאקר, המדרחוב וגן החיות. השאלות הן של ז...

המשך קריאה >>

הזמנה למסע יהודי ב"עגלה" החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי אייל , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
דיון ומובאות מאת הוגי דעות בעקבות אמירתו של 'החזון איש' לבן גוריון שעגלת החילוניות 'עגלה ריקה' היא. הכותב מצטט ואף דן בדבריהם של: חיים כהן, יוסף דן, יאיר צבן, אבישי מרגלית, רם פרומן, ירמיהו יובל, וכל זה בזיקה להופעתה של האנציקלופדיה 'זמן יהודי חדש', כנסיון לתת מענה ל'עגלה הריקה'.

המשך קריאה >>

אי-שוויון במשק הבית: תלות כלכלית של נשים נשואות בישראל לאורך זמן

(מאגר ביבליוגרפי)
גלית אהרון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר המבקש לטעון כי היחידה המשפחתית הנה מנגנון נוסף לריבוד חברתי, וכי תלותה הכלכלית של האשה הנשואה בבן זוגה, כפי שמשתקפת בתרומתה הקטנה יחסית להכנסת המשפחה, משמשת מכניזם מרכזי לשימור מעמדה החלש בחברה. המחקר מבוסס על ניתוח סקרי ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 1980 ולשנת 2000. מממצאי המחקר: בקרב כלל הזוגות הנשואים, נשים הגדילו את תרומתן הכלכלית להכנסת המשפחה במידה רבה כתוצאה מכניסתן המסיבית...

המשך קריאה >>

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד וחיים בלייך , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק עוסק בשינויים בשיעורי העוני ואי השוויון בהכנסה בישראל במהלך העשורים האחרונים ובהשוואתם למדינות אחרות. הכותב טוען בעקביות כי ישראל נמצאת בתוואים כלכליים-חברתיים שאינם בני קיימא בטווח הארוך. אף על פי שבעיות העוני ואי השוויון חמורות במיוחד כשכוללים את החרדים והערבים, יהיה זה פשטני מדי – ושגוי – להסיק שהיקף הבעיות הללו בשאר האוכלוסייה נמוך. גם ללא הכללת החרדים והערבים במדגם, שיעורי העוני ואי השוו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע