המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גיוס כהלכה: על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
יחזקאל כהן , ספר , נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי
ספר ראשון מסוגו בזמנו, הדן במכלול ההיבטים של שחרור תלמידי הישיבות משירות חובה, מנקודת מבט תורנית-ציונית. הספר דן בהיבט הציבורי, הפוליטי, הרעיוני וההלכתי, סוקר את תולדות השחרור, את הנתונים על ממדיו, דן באריכות בנימוקי החברה החרדית להצדקתו, וכן מברר את היחס של הציבור החילוני והדתי-לאומי כלפי התופעה. המחבר מוכיח, שהסירוב לשרת בצה"ל מבוסס על אידיאולוגיה אנטי-ציונית, שהיא גם מנת חלקם של החוגים המשתתפים...

המשך קריאה >>

שיער וכיסוי ראש של גברים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את כל מופעיו של הראש החרדי, הכובעים השונים והגדרתם, הכיפות השונות והגדרתן, הפיאות, הזקן ודפוסי הגילוח, התספורת וה'חלאקה', ומנסה לפלח את התופעות על פי חצרות ומסורות.

המשך קריאה >>

החברה הדתית ב-30 שנות המדינה, איפיונים, הישגים, מחדלים

(מאגר ביבליוגרפי)
זהבה בזק , מאמר , איגוד סופרים דתיים
מסה הסוקרת את שלושים שנות המדינה הראשונות, בהיבט ההישגים והמחדלים בנושא הדתי והחרדי. המאמר מברך על המהפכה הרוחנית בציבור הדתי לאומי, לצד ביקורת כלפי ה'ישיבתיות' שסוחפת אותו אל מחוזות החרדיות וההחמרה ההלכתית. הכותבת סוקרת את הישגיו של עולם הישיבה החרדי הישראלי, כגון סיפוח וטיפוח בני עדות המזרח, אך גם מבקרת מנקודת ראות אמונית את התופעות הפרדוקסליות שבו: הבדלנות והפערים החברתיים, ראוותנות וגנדרנות מו...

המשך קריאה >>

מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , ספר , עם עובד, מכללת ספיר
ספר שלישי בסדרת מחקרים אתנוגראפיים על נשים, דת ואוריינות בישראל שכתבה המחברת. החיבור מוקדש לנשים מזרחיות-ספרדיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך החיות בחברה הדתית על מגוון פניה: הסביבה החרדית של המעמדות הנמוכים וחוגי החוזרים בתשובה, הסמוכה לחברה הדתית 'המתחזקת', המתלבטת בין אפשרויות החינוך ה"אשכנזיות" במוסדות חרדיים אשכנזיים אליטיסטיים, ממנה הן מודרות בשל מזרחיותן, לאפשרויות החינוך ה"ספרדיות"-"מזרחיות" בה...

המשך קריאה >>

זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב בקרב האוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה דנון ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
נתוני ההיפגעות מצביעים על מגמה בולטת של היפגעות ילדים כהולכי רגל בערים בהן רוב האוכלוסייה חרדית. כמו כן, סקרי תצפיות לאומיים ומקומיים מצביעים על התנהגות סיכונית בקרב ילדים חרדים הן כהולכי רגל והן כנוסעים ברכב. המחקר נועד לתת בסיס יישומי מתוקף לפעילות התערבות שנועדה לאוכלוסיה החרדית בישראל, ומבוסס על תיאורית ההתנהגות המתוכננת (Theory of Planned Behavior). המטרה: פיתוח מסרים יעילים להתערבות ואסטרטגי...

המשך קריאה >>

תקציבים ממשלתיים למגזר היהודי החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה סבירסקי ואיתי קונור , מזכר , מרכז אדוה
מסמך משנת 1998 הבוחן את הסעיפים המרכזיים בתקציבי ממשלה המיועדים ספציפית למגזר היהודי החרדי, ואת הגידול בתקצוב זה בשנות התשעים. העבודה מתרכזת סביב תקציבי חינוך, משרד הדתות, משרד העבודה והרווחה, הכשרה מקצועית ושיכון. הממצא העיקרי הוא שהמדינה, באמצעות המוסדות החרדיים, מפעילה מערכת רווחה נוספת ומקבילה לזו שהוקמה על פי חוק. לו היתה לתנועה האיסלמית גישה דומה לתקציבי מדינה, סביר שהיא היתה שואפת לפתח מערכ...

המשך קריאה >>

על גיוס בחורי הישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי
הפרק מראה כיצד נושא זה של הפטור מגיוס לבני ישיבות, מהווה ביטוי לייחודיותה של החברה החרדית, וצורך חיוני לקיומו של המבנה החברתי שלה ולהבטחת ההמשכיות הבין-דורית. הכותב טוען כי הימנעותם של רוב החרדים מגיוס אפשרית משום שהמבנה החברתי של החברה החרדית התגבש בצורה כזו, שנוצר נתק חברתי ופיזי ("גטואיזציה") בין החרדים לשאינם חרדים. ממסקנות המאמר: הגידול הדרמטי במספרם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, מביא לכך...

המשך קריאה >>

מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן ונורית שטדלר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק הפתיחה לקובץ 'מהישרדות להתבססות', בו מציגים קפלן ושטדלר את השינויים המפליגים בנוכחותם של החרדים במרחב הציבורי בישראל, במחוזות ובתחומי פעילות שהיו זרים להם עד לשלהי שנות השבעים. תופעות אלה מלמדות על חוסן פנימי וביטחון של פלגים שונים בחברה החרדית, והספר מנסה לקשור בין שלל תופעות אלה ולראות בהן תופעה אחת רחבה: התבססות. החרדים מתאפיינים כיום יותר בביטחון עצמי וברצון להגביר נוכחות ופעילות בחברה ביש...

המשך קריאה >>

Fundamentalist Citizenship: The Haredi Challenge

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
מאמר המתחקה אחר התמרות שחלו בשנים האחרונות בשאלת זיקתה של החברה החרדית למרחב הציבורי והאזרחי בישראל. התחקות זו, הנעשית לאור המתח שבין 'פונדמנטליזם' ו'אזרחות', מתממשת במסגרת בחינתם של שלשה התפתחויות מקבילות המיוחסות לחברה החרדית: (1) עלייה במגמת הזדהותה של החברה החרדית עם צה"ל, חרף הסתייגותה החריפה מנטילת חלק אקטיבי בשירת הצבאי; (2) תרומתה של החברה החרדית למדיניות הרווחה הכושלת בישראל במסגרת פועלם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע