המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על נשיות, משיחיות ומה שביניהן: נשים חוזרות בתשובה בחסידות חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר עוסק במפגש שבין מסגרת תרבותית חרדית בעלת מאפיינים משיחיים, לבין נשים חוזרות בתשובה. הוא מנסה לעמוד על האופן שבו משפיע גורם המשיחיות של תנועת חב"ד על המוטיבציה של הנשים להצטרף אליה ועל פעילותן במסגרתה. מממצאי המחקר: הפצת המסר המשיחי מקנה להן תחושה של שוויוניות למרות הדרתן מפעילויות דתיות אחרות. פעילות החוזרות בתשובה היא דוגמה לפרדוקס הטמון ביחסה של חסידות חב"ד לנשים בכלל, אשר מצד אחד הן גורם...

המשך קריאה >>

משרתם של שני אדונים : תפקידם הכפול של אנשי הצוות במוסד לחוזרות בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית אבגנים , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
המחקר מנסה לשפוך אור על החברה החרדית ויחסה לחוזרים בתשובה, דרך עיניהם של אנשי צוות חרדיים העובדים במוסד לבנות הנמצאות בשלבים שונים של החזרה בתשובה. תופעה זו מצד אחד מאיימת על החברה החרדית המסתגרת מכל השפעה חיצונית, ומצד שני רצויה, שכן היא מהווה אישור לדרך החיים החרדית ואף מעצימה אותה. אנשי הצוות מצויים באמביוולנטיות זו, כאשר מצד אחד אמורים לסייע רוחנית לחניכות בתהליך החזרה בתשובה, אך מצד שני עליהם...

המשך קריאה >>

מערכת הבחירות 1996: לגיטימציה ודלגיטימציה של הזרות

(מאגר ביבליוגרפי)
מרינה קרסוב , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת המחקר להוסיף קוים לדמותה של התופעה המרתקת ששמה 'זרות', ולעמוד על מעמדו של הזר בשיח התקשורתי של החברה הישראלית. בעקבות מחקריהם של Bauman וBeck, זרות מוגדרת כמצב קיומי המאופיין בהעדר מחויבות לקטגוריות התרבותיות ה'מובנות מאליהן'. המחקר מתמקד במערכת הבחירות 1996 ועוקב אחר שלושה מגזרים ותשדירי הבחירות שלהם: חרדים, עולי ברה"מ לשעבר וערבים. ביחס לחרדים מצא המחקר כי בתשדירים החרדיים המוכרות המוחלטת מ...

המשך קריאה >>

שותפויות מוזרות: התנועה הריווזיוניסטית ואגודת ישראל בתקופת השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית תידור-באומל , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז למורשת בן-גוריון
המאמר דן במניעים להיווצרותן של כמה שותפויות נקודתיות בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין אגו"י בשנות המלחמה ומעט לפניה, במקומות שונים בעולם ובתקופות שונות. קשה להעלות על הדעת ברית פחות טבעית מברית זו, שנכרתה בין מפלגה ציונית למפלגה שהיא בעיקרה אנטי– ציונית; בין מפלגה שחרתה על דגלה את ססמת עלייתם ארצה של המוני יהודים, לבין זו שבמקרה הטוב ראתה בעלייה ארצה עניין הנתון לשיקולו של היחיד; בין מפלגה שראתה בעצ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע