המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרי...

המשך קריאה >>

זרמים וקבוצות משנה באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מפורט ואינפורמטיבי על הזרמים המרכיבים את החברה החרדית בישראל: ליטאים, חסידים, ספרדים, וקבוצות משנה נוספות על פי חתכים סוציולוגיים, אידיאולוגיים, וארצות מוצא. כל מגזר זוכה לפירוט רב, מהיבט היסטורי, אידיאולוגי, חברתי, מוסדי, פוליטי, ופרטי לבוש אופייניים.

המשך קריאה >>

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

מערכת החינוך בישראל – סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך דוח מקיף על מערכת החינוך, בתוך כך על החינוך החרדי, מאפייניו, החלוקה לזרמים ולאידיאולוגיות, מעמד משפטי, תקציבים ועוד. החל מעמ' 34 פורס המסמך את הנתונים המספריים, ההיבטים המנהליים, צורות הפיקוח ומגמות הגידול בחינוך היסודי והעל-יסודי. מערכת החינוך החרדית מתמודדת עם סוגיות רבות שמעסיקות גם את החינוך הלא-חרדי, דוגמת בינוי כיתות, הסעות, חינוך מיוחד, מעמד המורה ואפליה בקבלת תלמידים. ההתמודדות החרדית...

המשך קריאה >>

סימני הכר חזותיים של פלגים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
לבוש אינו דבר של מה בכך בציבור החרדי. לפנינו כעין מדריך אנציקלופדי לסימני ההיכר החזותיים של הפלגים החרדיים השונים, תוך פירוט כל סוגי הלבוש ודרכי ההופעה ברשות הרבים ואף ברשות היחיד. לכמה קבוצות ניתנת גם סקירה היסטורית של התפתחות הלבוש הייחודי שלהן במזרח אירופה או בארצות האסלאם, ההשפעות השונות, התקנות והנוהג שהתקבל בקרבן במשך הדורות כתוצאה ממצבי משבר, התפלגות או גורמי מודרנה מסוגים שונים.

המשך קריאה >>

זרמים ומנהיגות פוליטית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מחקר העוסק במעורבות המגזר החרדי במשחק הפוליטי הישראלי. מפלגות בעבר ובהווה, מנהיגים רבניים, 'מועצות' גדולי תורה, דמויות פוליטיות בעבר ובהווה, דפוסי הצבעה וגופים פוליטיים שונים. לכל זה מוצעת הקדמה אידיאולוגית עקרונית בדבר הזיקה לרעיון הציוני, הגישות החרדיות השונות בסוגיה זו, והפניות רבות לספרות מחקר.

המשך קריאה >>

מוקדי כוח והשפעה חוץ פרלמנטריים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
תחקיר יחיד מסוגו על 'אליטת המשנה' ומוקדי הכוח החברתיים החרדיים, הלא רשמיים. אנשים העומדים בראש ארגוני חסד וסיוע בעלי השפעה רבה, בראש ארגוני הפצת דת, ובראש 'סמינרים' לבנות ומוסדות חשובים אחרים. כמו כן נסקרות רשימות שמיות של 'גבירים', אנשי תקשורת ופרסום משפיעים, דוברים, אנשים העומדים בראש וועדות ביקורת וגופי כשרות, ראשי מועצות מקומיות, וכן העוזרים האישיים של 'גדולי הדור' המוציאים והמביאים את הפוליטי...

המשך קריאה >>

נשים בעיתונות החרדית – בין מחויבות כלפי שמירת מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר בליץ , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן
מחקר איכותני וכמותני, הבודק את מאפייניהן של העיתונאיות החרדיות הכותבות בעיתונים החרדיים השונים. את גישתן כלפי המקצוע, מבחינת היציאה לעבודה מחוץ לבית ומבחינת הכתיבה העיתונאית, וכן את עמדתן לגבי הקונפליקט שבין דרישות המקצוע לבין דרישות ההלכה. כמו כן מנסה המחקר לבדוק את מאפייניהם של העיתונים המעסיקים נשים כעיתונאיות, על פי פילוח של זרמים וחצרות, ואת ההבדלים בקרב העיתונאיות לגבי תפיסת השוויון בין נשים...

המשך קריאה >>

חינוך תיכוני לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את מוסדות 'בית יעקב' התיכוניים בארץ, היסטוריה, עקרונות, תהליכים עיקריים (כגון השתגרות המונח 'סמינר'), השקפות עולם, דרכי התנהגות, תוכנית הלימודים וההווי החברתי. למול ה'סמינרים' הכלליים הוותיקים, נסקרים גם אלה החדשים יחסית, אלה המתייחסים לפלגים שונים, על פי מפתח עדתי, תרבותי וסוציו אקונומי.

המשך קריאה >>

סמינר לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מקיף על 'לימודי ההמשך' לבנות חרדיות עם סיום כיתה י"ב. מרביתן ממשיכות ב'סמינר' למורות למשך שנתיים נוספות, עד לשידוכיהן. המאמר מפרט את הסמינרים לפי מיקום, זרם, סוג, ואופי החינוך, הן בארץ והן באירופה. תכני לימודי הקודש ולימודי ההכשרה המקצועית שנכנסו בשנים האחרונות, וכן עומס הלימודים ושכר הלימוד האוניברסיטאי הגבוה המוטל על ההורים. פסקה מיוחדת עוסקת במכללות המקצועיות שנפתחו לאחרונה. השידוך - מוצג...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע