המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מתח ושניות: אפיוני ההבניה החברתית של גירושין בחברה החרדית.

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת בארט , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה
המחקר מפַתח מסגרת תיאורטית ביחס לתופעת הגירושין בחברה החרדית, מפרספקטיבה: אישית, משפחתית וחברתית, מתוך הבנה כי חברה מעצבת התייחסות לתופעת הגירושין. המחקר נערך במהלך השנים 28-29, ומבוסס על 61 מרואיינים: 22 נשים חרדיות ו-9 גברים חרדיים שחוו גירושין, 1 נשים חרדיות שהינן בנות להורים גרושים, ו2 מרואיינים חרדיים העוסקים במקצועות המשיקים לתופעת הגירושין (טוענים רבניים, דיינים ומטפלים). מניתוח הנתונים עלו...

המשך קריאה >>

אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת בארט ועדיטל בן ארי , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחות פרמטרים שונים, כגון הקמת קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, התפתחות של מערך טיפולי-אקדמי מקרב החברה החרדית והקמת מקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על התרחבות התופעה. במאמר זה בוחן באמצעות כ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע