המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חברי מועצת המערכת של כתב-העת

(כללי)
להלן רשימת חברי מועצת המערכת של כתב העת פרופ' עוז אלמוג, אוניברסיטת חיפה פרופ' בני בראון, האוניברסיטה העברית פרופ' עמירם גונן, המרכז לחקר החברה החרדית והאוניברסיטה העברית ד"ר נרי הורוביץ, חברת אגורא ד"ר מאיה חושן, מכון ירושלים לחקר ישראל ד"ר לי כהנר, מכללת אורנים ד"ר יעקב לופו, חוקר החברה החרדית ד"ר נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן ד"ר גלעד מלאך, המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר ארי...

המשך קריאה >>

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
חוקרים רבים מתארים את החרדים כ'תרבות מובלעת'. אך בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית, אם כי עדיין האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות. המאמר בוחן את מפעל ה'החזרה בתשובה', בין היבדלות לבין פתיחות אל המרחב החברתי שמחוץ לחרדיות. הטענה המרכזית: בצד היותה תנועה המתרכזת בתעמולה דתית ואתנית, פעילות ההחזרה בתשובה משמשת אמצעי לעקוף את כלכלת חברת הלומדים, ולפרוץ את מגבלותיה האתניות. הכ...

המשך קריאה >>

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים - עברית

(פרסומי המרכז)
​מחקרו החלוצי והמכונן של פרופ' פרידמן, בו הוצגה לראשונה תמונה מקיפה של החרדיות שלאחר השואה ומאפייניה העיקריים, תוך סקירה היסטורית של תהליך 'עצירת הסחף' אל החילוניות והתהוות זרמיה ועמדותיה של חברה זו. החיבור עוסק באגודת ישראל ובשואה, בישוב הישן ו'נטורי קרתא', בתמורות שלאחר השואה ובעליית ה'גדולים' החל משנות החמישים ואילך.   מחקרו החלוצי והמכונן של פרופ' פרידמן, בו הוצגה לראשונה תמונה מקיפה של החר...

המשך קריאה >>

ראשי

(כללי)
Hello world     על מארג יחסי הגומלין שבין 'מערכת ההשכלה הגבוהה' במגזר החרדי  לבין מדיניות העל של ישראל בתחום ההכשרה להוראה  פרסום של מכון ירושלים למחקרי מדיניות והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בתמיכתו הנדיבה של המכון החרדי למחקרי מדיניות  כ-3000 דיונים באתרי אינטרנט חרדיים נותחו במשך חמישה חודשים על מנת להבין את עולם משחקי הזהות ברשת החרדית  לתמונות, וידאו מההרצאות ועוד  כלי פיננסי חדשני שנ...

המשך קריאה >>

הנחיות לכותבי מאמרים

(כללי)
להלן הסבר מפורט המגדיר את האופן בו יש להגיש מאמרים לכתב העת לחקר החברה החרדית או כפרסומים מחקריים. א.    שם מחבר המאמר והמוסד או הגוף בו הוא פועל: בעמוד הראשון של כתב היד יש לרשום את שם המחבר ומתחתיו את שם המוסד או הגוף בו פועל המחבר בהקשר לכתיבת המאמר. ב.    שם המאמר בראש העמוד השני יש לרשום את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר. הדבר דרוש על מנת לשמור על אלמוניות המחבר בעת העברת המאמר לקוראים-מע...

המשך קריאה >>

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מטרת מחקר זה היא לסקור את המתרחש כיום בחברה החרדית במדינת ישראל בכל הנוגע ליחסה כלפי שילוב בין לימודי הקודש ללימודי חול, להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לאור תהליכים היסטוריים ואידאולוגיים, ובעיקר אלו שהתרחשו בעת החדשה. "חברת הלומדים" ואתה הקהילה החרדית מצויות בצומת דרכים היסטורי, ועליהן להמשיך ולעודד שילוב מוגבר של לימודי חול עם לימודי קודש ולהיפתח יותר להכשרות המקצועיות והלימודים האקדמיים, תוך...

המשך קריאה >>

רשימת המאמרים

(כללי)
 רשימת המאמרים בכתב העת לחקר החברה החרדית לפי סדר יורד של מועד ההוצאה לאור   מאמרים כרך 2 תשע"ה תקצירים מקוצרים להצגה מוקדמת התפתחותם של מחקרי-מדיניות אודות החרדים בישראל כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אוקטובר 2014): 23-1  תקציר: במסגרת הספרות המחקרית על החרדים בישראל (קפלן, 2003, 2009) אך גם במקום משלו, התעצב תחום מחקר ייחודי, מחקרי מדיניות על החרדים. במאמר זה אעמוד על חשיבות תחום מחקר זה, ייח...

המשך קריאה >>

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרי...

המשך קריאה >>

מחקרי-מדיניות אודות החרדים בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית נתניה  תקציר במסגרת הספרות המחקרית על החרדים בישראל (קפלן, 2003, 2009) אך גם במקום משלו, התעצב תחום מחקר ייחודי, מחקרי מדיניות על החרדים. במאמר זה אעמוד על חשיבות תחום מחקר זה, ייחודו, הנושאים המרכזים בהם הוא עוסק, התימות המרכזיות המאפיינות אותו ותהליך התפתחותו של ידע זה. במאמר זה נבחנות גם הזיקות בין ידע זה לבין המחקר האקדמי "הטהור" אודות חרדים, ובי...

המשך קריאה >>

אחרי שמזבח מוריד דמעות

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
מכללת ירושלים ואוניברסיטת חיפה תקציר: מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחות פרמטרים שונים, כגון הקמת קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, התפתחות של מערך טיפולי-אקדמי מקרב החברה החרדית והקמת מקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע