המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ישי המנחם ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים
מחקר המציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית. המחקר עשה שימוש בשתי מתודות שונות לפילוח החברה החרדית מתוך כלל האוכלוסייה בישראל. האחת מתבססת על בחינת נתונים של ילדים המתגוררים או שנפגעו בישובים חרדיים מובהקים, בהם יש אחוז גבוה מאוד של תושבים חרדים. ממצאי המחקר מאוששים את ההשער...

המשך קריאה >>

הרב שלמה וולבה ומאמצי החייאת המוסר בעולם "ההשקפה" הישיבתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר הלוי , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את דמותו של המחנך הישיבתי הרב וולבה, שביקש להחיות את 'תנועת המוסר' הליטאית בדור שלאחר השואה. במוקד הדיון: המתח שבין 'עבודת המוסר' המסורתית לבין חיזוק ה'השקפה', הנורמה המחייבת בדור החרדיות הישראלי, שעיקרה ציות ל'גדולי ישראל'. ה'השקפה' הפכה צורך קיומי עבור שיקום החינוך החרדי לאחר השואה, אך המוסר של ר' ישראל סלנטר אינו רואה בעין יפה מוסכמות חברתיות אינסטנקטיביות. מסקנת המאמר שעולם הישיבות...

המשך קריאה >>

טיפול פסיכולוגי בחברה החרדית - תרופה או טריפה

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר היון , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה עיתונאית על השינוי הדרמטי ביחס לפסיכולוגיה ולפסיכולוגים בחברה החרדית. הסקירה פותחת בלימודי הפסיכולוגיה בקמפוסים השונים המיועדים לחרדים, ועוסקת בעמדות רבנים מסורתיות, בהתמקצעות התחום, בגורמים מטפלים וביחסי מטפל-מטופל, חילוני ודתי, וכן במטפלים חרדיים בלתי רשמיים.

המשך קריאה >>

הקשר בין מאפיינים חברתיים-תרבותיים של החברה החרדית לבין דפוסי מתן טיפול סיעודי

(מאגר ביבליוגרפי)
יורי האס , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את הקשר בין המאפיינים החברתיים והתרבותיים הייחודיים של החברה החרדית, לבין דפוסי הטיפול הסיעודי שהם מקבלים. לצורך כך נבדקו 303 אחים ואחיות העובדים בקהילה ובבתי-חולים בארץ. כל הנבדקים מילאו שאלון הבוחן את הכשירות התרבותית של הצוות הסיעודי (סגיב-שיפטר ואהרנפלד, 2006), תוך התייחסות למידת החשיבות של מאפיינים תרבותיים וחברתיים של המטופל. מממצאי המחקר: ככל שהאחים והאחיות ביטאו התחשבות גב...

המשך קריאה >>

מחסומי זהות והדרה בתהליך החזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל. מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחיים צריכים להתמודד אתם? מדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני המבקשים להצטרף לחברה החרדית? המחקר דן בבעיית ה'שידוך', בעיית החינוך, מכירה והשכרת דירות, החמרה ואימוץ מסורת אשכנזית, יציאה לעבודה, מעורבות פוליטית, בית הכנסת, וכן אתרי אינטרנט כזירת מאבק וירטואלית ממשית. ממסקנות המחקר: תהל...

המשך קריאה >>

חיי יום יום בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
צביה גרנפילד , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
פרק מתוך ספרה הפולמוסי-עיתונאי של צביה גרינפילד, המתאר מתוך זוית נשית את החברה החרדית 'מבפנים' ומוסר תובנות חשובות על סדר יומם של החרדי והחרדית כפרטים, כמו גם על יחסם לחברה הסובבת ולמערכות השלטון. קדם לכך פרק העוסק בסמכות וב'דעת תורה' על כל היבטיה, בהקמת ש"ס והשלכותיה על הציבוריות החרדית פנימה. הספר כולו סוקר ומבקר בחריפות את התהליך שקרה לחברה הדתית-אורתודוקסית במדינת ישראל החל משנות השבעים, ובמיו...

המשך קריאה >>

ילודה וכוח נשי בחברה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל גנץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחקר מבקש לבחון את עמדותיה והתנהגותה של האשה החרדית ביחס לתכנון ילודה, לאור מצבים של קושי כלכלי המאפיין את המשפחה החרדית כאשר הבעל אינו מפרנס דיו. על פי 'תיאוריית המשאבים' הגורסת כי מאזן הכוח במשפחה ובחברה יהיה לטובת השותף התורם יותר משאבים לשותפות, נמצא כי נשים שיש בידיהן יותר משאבים (כגון השכלה והכנסה), עשויות לצבור יותר כוח, ובהתאמה – להפחית את הילודה. באמצעות מתודה איכותנית נערכו ראיונות חצי...

המשך קריאה >>

העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , נייר עמדה , מכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה ולחברה
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. המחקר בודק את הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל, וממליץ על תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני באמצעות כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך הבנים ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4...

המשך קריאה >>

שיער וכיסוי ראש של נשים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר קצר על סוגי כיסויי הראש של הנשים החרדיות, ממטפחות ועד 'פאות נכריות', כולל הפולמוס סביב הפאות. המאמר סוקר גם את כללי עיצוב השיער, המטפחות והכובעים השונים, הצעיפים, ואת משמעותו החברתית וההלכתית של כל פריט.

המשך קריאה >>

מאפייני לבוש נשים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מצולמת על לבוש הנשים בחברה החרדית. ההקדמה מציגה את נושא ה'צניעות' וההתמודדות סביבו, ואף מנסה להציע חלוקה פנים מגזרית בענין זה. ה'קולקציה' הרחבה המוצגת מגדירה גם את דפוסי הלבוש והיעודים השונים של כל פריט אופנה, איפור והנעלה, כמו גם את מאפייניו החברתיים ומשמעותו.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע