המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שתחברנו בשלום, ותגלשנו לשלום

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי הכהן , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
מאמר הבוחן את דפוסי הגלישה באינטרנט במחוזות הדתיים והחרדיים, נכון לשנת 2003, כאשר רשת האינטרנט בארץ עשתה את צעדיה הראשונים ונודעו נתונים ראשוניים בדבר דפוסי ההתחברות והגלישה של החברה החרדית באינטרנט. המאמר סוקר את האתרים החרדיים, שפתחו לראשונה דיונים פתוחים פנים-מגזריים כמו גם במה להפצת רכילות מגזרית, את דעות הרבנים כנגד האינטרנט, וגם את המקרים בהם נעזרים החרדים באינטרנט, לצרכי הפצת דת או פרנסה. ל...

המשך קריאה >>

חינוך לגיל הרך בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר הסוקר את מסגרות החינוך לגיל הרך בחברה החרדית, החל מן ה'חינוך הביתי' בגילאי 0-3, והמשך בפעוטונים, גנים פרטיים, משפחתונים, גני הילדות, וגני הילדים המכונים כיתות 'מכינה' המתופעלות על ידי ה'חיידרים'. לימודי א-ב, קריאה, שיטות החינוך, 'מסיבת חומש' לבנים, עד סיום הגן והעליה לכתה א.

המשך קריאה >>

עמדותיהם של מורים מהמגזר החרדי כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גלובמן וחפציבה ליפשיץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
מטרת המחקר לבדוק את נכונותם של מורים במגזר החרדי לקלוט ולהתמודד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם, ואת תחושת מסוגלותם להתמודד עם ילדים אלה. במחקר השתתפו 68 'מלמדים' ב'חדרים' ו68 מורות לבנות, הן בערים גדולות והן בפריפריה החרדית. מממצאי המחקר: המורות חיוביות יותר ביחס לילד החריג מאשר המורים באשר לחריגות קשה, בעוד שביחס לחריגות קלה עמדת המלמדים היתה חיובית יותר. הן המלמדים והן המורות בערים הגדולות ה...

המשך קריאה >>

הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי כנען , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
אחיה' הוא גוף חרדי להכשרת מורים. המאמר סוקר את התפתחותו מיום הקמתו בשנת 1994, ומנסה לפרשה על רקע תהליכים מקבילים שהתרחשו בחברה החרדית. כל זאת לאור מעמדו המיוחד של המורה בחברה החרדית והמשמעויות השונות – דתיות תרבותיות ותעסוקתיות – המיוחסות להכשרתו המקצועית. בשנת 2012 למדו בו כבר 1710 תלמידים, מכלל הקבוצות והפלגים של הציבור החרדי. נלמדים בו גם ייעוץ חינוכי, סיוע התפתחותי והוראה לגיל הרך. נשמרו בו הק...

המשך קריאה >>

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט

(מאגר ביבליוגרפי)
רותם רונלי ודליה בן רבי , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
בפברואר 2011 החלו אשלים, משרד החינוך ועמותת 'אחיה' (מרכז הכשרה ולמידה במגזר החרדי) להפעיל בתלמודי תורה בבני ברק ובבית"ר עילית תכנית פיילוט לשיפור יכולתם של 'מלמדים' (מורים בכיתות הגן של הבנים החרדים) לקדם את כישורי השפה של תלמידיהם. הדוח הנוכחי מסכם את מחקר ההערכה, אשר בחן את השפעת התכנית על עבודת המלמדים ועל הסביבה השפתית בכיתות הגן. המחקר מביא בפעם הראשונה תיעוד מפורט של עבודת המלמדים ב'חיידרים'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע