המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עדיין עומדים אנו תחת ההר': על 'חוויה דתית' אצל החרדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , בית מורשה, ירושלים
המאמר משרטט קווים ל'חוויה הדתית' של החרדים, מתוך נקודת מבט סוציולוגית קהילתית. במוקד המאמר עומדת הטענה כי הריטואליות הקהילתית היא זו העומדת במרכז עולמו הדתי של האדם החרדי. הקהילה מאוגדת סביב החוק, כלומר התורה וההלכה –יותר מאשר סביב נותן החוק. מערכת החינוך החרדית במוקד עניינו של המאמר, בה ניכרת חזותה האמיתית של החוויה הדתית בציבור זה, שכן האתוס החינוכי החרדי מבוסס על שני קטבים: חינוך 'לעומתי', קרי...

המשך קריאה >>

סיפורה של התנועה החרדית ביהדות המזרחית: הסתגלות, מאבק או תסיסה דתית

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן
מאמר ביקורת על ספרו של נסים ליאון 'חרדיות רכה' (2010 – ע"ע). מן הניתוח של התנועה החרדית ביהדות המזרחית עולה כי מייסדי התנועה וחבריה חיזקו בה מאפיינים כריזמטיים, והעצימו את חווית ההמרה העומדת ביסוד דתיות זו, המספקת חוויות ריגוש הנגישות לקהל הרחב. זו נטייה שונה מן הדתיות הפונדמנטליסטית, המעודדת סגנון חיים מתבדל ומסתגר. השימוש שעושה המחבר במושג 'התנועה החרדית ביהדות המזרחית', מחייב אותנו לראות בה תנו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע