המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"חוק הברזל" של החומרה וחרדיות האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים וקסמן , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר מנתח את ההחמרה בהלכה בין חרדים לבין אורתודוקסים מודרנים, בישראל ובארה"ב, תוך הבחנה בין החמרה בפסיקה, שמקורה במנהיגות הרבנית לבן הנטייה להקפדה יתירה בהתנהגות דתית. בתוך כך סוקר הכותב את הגורם הדמוגרפי של החרדים בענין זה, את התרחבות הישיבות בארץ ובארה"ב, את התפתחות הקהילה מול הישיבה, את הממד הכלכלי-חברתי, ואת מאפייני האורתודוקסיה המודרנית, המהווה אתגר לשכבת העילית הרבנית, אשר לא פעם מצליחה להר...

המשך קריאה >>

הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים א' וקסמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
פרק מבוא המציע דיון בכמה סוגיות הנוגעות לפסיקה ההלכתית והיבטיה הסוציולוגיים, בקרב האורתודוקסיה בארה"ב המושפעת מן החרדיות ועולם הישיבה. הכותב דן בתופעת ההחמרה ההלכתית שמוצאה מבני ברק של ה'חזון איש', ודן בכמה היבטים של הישיבה הגבוהה כמכוננת סביבה הלכתית על-קהילתית. בד בבד עם גידול מספר הישיבות החרדיות בקרב יהדות ארה"ב, מתחזקות מגמות אלה ומתפרשות על פני האורתודוקסיה האמריקנית כולה, כולל מעמדו של 'ראש...

המשך קריאה >>

קווי המהדרין - מבט אחר

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ווזנר , מאמר , בית מורשה, ירושלים
ההפרדה בין המינים בקווי התחבורה הציבורית עלה לכותרות ולדיון בג"ץ בסוף שנת 2011. קווים אלה מכונים "קווי מהדרין", כינוי המשקף את גישת היוזמים כי הפרדה זו תורמת להידור במצוות הצניעות. המאמר מתמקד בשאלה אם הפרדה כזו היא בגדר הפליה פסולה כלפי הנשים המשתמשות בקווים אלו. הכותבת מבקשת לבדוק מהו המקור לפרקטיקה זו של הפרדה, מהו הרקע ההלכתי והחברתי שלה, מהם יתרונות ההפרדה שאינם קשורים לשאלות ההלכתיות, ומהי ע...

המשך קריאה >>

"נתגלתה חומרה חדשה!": על הסובלנות וגבולותיה - בין יהדות לדמוקרטיה, בין רשות היחיד לרשות הרבים - תגובה לרחל ווזנר

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , בית מורשה, ירושלים
מאמר תגובה לרחל ווזנר (ראו ערכה) בדבר קווי ה'מהדרין', מנקודת מבט משפטית ותורנית. הכותב טוען שעל פניו הפעלת "קווי מהדרין" נראית כדרישה לגיטימית לחלוטין, ואף עשוי לשקף יחס ראוי של סובלנות והכרה ברב־תרבותיות. אלא שאותה דרישה צריכה להיות מופנית דווקא כלפי דורשי ההפרדה, שיהיו סובלניים כלפי נשים המבקשות לשבת בחלקו הקדמי של האוטובוס, ולא להידחק לשוליו האחוריים. לסוגיה זו מעמד חשוב בעניין מעמד האישה בכלל...

המשך קריאה >>

“Soft Stringency” in the Mishnah Brurah: Jurisprudential, Social, and Ideological Aspects of a Halachic Formulation

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
מאמר הבוחן את גישתו ההלכתית של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין, 'החפץ חיים', לאור חיבורו ההלכתי 'משנה ברורה'. במסגרת בחינה זו מציע המאמר את המונח 'חומרא רכה' שאפיין את פסיקתו הייחודית של החפץ חיים. במקרים של ספקות הלכתיות נוטים הפוסקים להכריע לאחד משני הקטבים של הקלה הלכתית ('קולא') או להחמרה הלכתית ('חומרא'). החפץ חיים, לעומת זאת, הציג בפסיקתו אפשרות שלישית המעודדת, אך אינה מכריחה, את המסתפק הדתי לנקוט...

המשך קריאה >>

On Religiosity and Super-Religiosity (I): Measures of Radical Religion

(מאגר ביבליוגרפי)
Gideon Aran , מאמר
מאמר המבקש לבצע דקונסטרוקציה למושגי 'מסורת' ו'פונדמנטליזם' תוך הערכתם מחדש לאור התחקות אחר החברה החרדית כמקרה בוחן. במסגרת התחקות זו מציע המאמר את המונח 'דתיות מצוינת' ( super-religiosity) המציין את הקצנתה של היהדות החרדית שעה שזו האחרונה מבכרת לראות בדתיות תופעה 'כמותית' המאופיינת ברמת החמרתם ההלכתית של חברי הקהילה החרדית. הדתיות המתגבשת במסגרת תופעה זו מקבלת צביון תחרותי בין תתי-קבוצות שונות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע