המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מודל ה'שוק' וההקצנה הדתית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , כיוונים
הפרק מבקש לדון בתופעת ה'חומרות' ההלכתיות, קרי מילוי החובות הדתיות בצורתן המקסימליסטית, תופעה שהפכה למאפיין מרכזי של קבוצות-עילית בחברה החרדית לאחר השואה. הנחת היסוד היא שתופעות כאלה לא יכלו להתרחש בקהילות בגולה כאשר כולם שמרו על ההלכה, אלא רק בימינו לאחר התפוררות הקהילה, התאפשר החילון מכאן, והתאפשרה ההחמרה מכאן. התופעה מוסברת באמצעות 'מודל השוק' של הסוציולוג פיטר ברגר, לפיו דווקא הודות לסביבה החיל...

המשך קריאה >>

מסורת שאבדה: כיצד ניצחה האות הכתובה את המסורת החיה – עיון בפולמוס השיעורים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , ידיעות אחרונות
הפרק דן בסוגיית 'שיעור' כוס הקידוש, שהחזון-איש הגיע למסקנה הלכתית שיש להגדיל אותו ל-150 סמ"ק, בניגוד למסורות רווחות בכל תפוצות ישראל, כולל מורשת ליטא עליה גדל. המחבר מניח לנושא ההלכתי, ובודק את השאלה ההיסטורית סוציולוגית: מה היו תנאי הרקע החברתיים שהביאו לכך שדעתו של החזון-איש הפכה בתוך זמן קצר יחסית לנורמה מחייבת בקרב קהלים גדולים בחברה החרדית. זאת למרות שמדובר בחברה שמרנית הרואה עצמה מחויבת למסו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע