המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עמדות כלפי עולם העבודה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות עובדות

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
מטרת המחקר המוצג במאמר, להשוות עמדות ביחס לעולם העבודה אצל נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה, לעומת עמדות של נשים חרדיות שאינן מצויות בשוק זה. המחקר משווה גם בין נשים חרדיות לנשים שאינן חרדיות במדדי רווחה נפשית וכלכלית, ובאופן שבו הן פותרות את המתח שבין הבית לעבודה. ממצאי המחקר מעלים שהנשים החרדיות המצויות בשוק העבודה מועצמות יותר מן הנשים החרדיות שאינן כאלה. בנוסף, מתוך השוואת הנשים החרדיות לנשים ש...

המשך קריאה >>

תחושת העצמה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
מטרת המחקר לבחון את עמדותיהן של נשים חרדיות באשר לעולם העבודה, תחושת ההעצמה שלהן והערכתן את חוסנן התעסוקתי. המחקר השווה בין תפיסותיהן של נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה לתפיסותיהן של נשים חרדיות שאינן מצויות בשוק העבודה, וכן מול נשים שאינן חרדיות. שיטת המחקר משולבת, ומאמצת שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כאחד, באמצעות שאלונים מובנים וראיונות עומק עם חלק קטן מן המשתתפות. ממצאי המחקר שנאספו באמצעות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע