המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
סקירת התפתחות הסדר דחיית השירות במרוצת השנים, תוך התמקדות בפעולתם של ועדות ציבוריות, הכנסת, הממשלה ובג"ץ בעיצוב ההסדר. המסמך מביא נתונים מספריים עדכניים על הנמצאים בהסדר דחיית השירות, על חרדים המשרתים בצבא ובשירות האזרחי ועל ההיבטים הכלכליים והחברתיים של ההסדר. נסקרות הבעיה הערכית, המבצעית והכלכלית, תוך בחינת שתי חלופות אפשריות והיתכנותן: שירות לכול עִם מכסת פטור, והצבת יעדים ברורים לגיוס חרדים, ת...

המשך קריאה >>

גיוס חרדים לצה"ל - חידוש 'חוק טל'

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר אלרן ויהודה בן-מאיר , מזכר , המכון למחקרי ביטחון לאומי
המזכר מסכם דיוני כנס של 'המכון למחקרי ביטחון לאומי', סוקר את חוק טל וגלגוליו מהיבטים משפטיים וחברתיים, ומציע כמה המלצות וחלופות, בין השאר מאת: דוד עברי, אפרים קם, יהודה בן מאיר, אלעזר שטרן, אביחי רונצקי, חיים אמסלם וזאב אלקין, גלעד שר ורות גביזון. הכותבים ממליצים לבסוף להכין חוק מעודכן שיתייחס כבסיס מנחה למרכיבים העקרוניים שעמדו ביסודו של חוק טל המקורי: הדרגתיות בביצוע, ייחוד שירות החובה בצה"ל והב...

המשך קריאה >>

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   תקציר מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החי...

המשך קריאה >>

בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במערכת החינוך פועלים מוסדות חינוך רשמיים בבעלות המדינה ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שאינם בבעלות המדינה (ולצד אלה, מוסדות חינוך נוספים המיועדים לציבור החרדי). בחינוך המוכר שאינו רשמי כ-650 מוסדות בחינוך היסודי, בהם לומדים כ-200,000 תלמידים, שהם כ-20% מתלמידי החינוך היסודי. המסמך סוקר את ההתפתחויות בחינוך המוכר שאינו רשמי – בבתי-הספר היסודיים – בשנים תש"ס–תשע"ב. בין השאר נידונים הנושאים דלהלן:...

המשך קריאה >>

"ליבה ישראלית": מימי "הממלכתיות" עד להצעה להקים "מנהלי חינוך אזוריים" בדו"ח דוברת

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , פרק , יד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן והמכללה האקדמית בית ברל
הפרק עוסק בשתי מהפכות חינוכיות הנוגעות לתשתית מבנה מערכת החינוך במדינת ישראל. האחת, התרחשה בראשית שנות החמישים והתבטאה בביטול הזרמים והנהגת החינוך הממלכתי. השניה, מהפכה שהתרחשה בראשית שנות האלפיים והידועה בשם 'רפורמת דוברת'. מנהיגי מדינת ישראל בשנותיה הראשונות לא העלו על דעתם כי הדרת האוכלוסייה החרדית והערבית מן החינוך הממלכתי תהייה כה קריטית, ותוליד מצב שבו כמעט מחצית ממספר התלמידים בבתי הספר הממ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע