המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
סקירת התפתחות הסדר דחיית השירות במרוצת השנים, תוך התמקדות בפעולתם של ועדות ציבוריות, הכנסת, הממשלה ובג"ץ בעיצוב ההסדר. המסמך מביא נתונים מספריים עדכניים על הנמצאים בהסדר דחיית השירות, על חרדים המשרתים בצבא ובשירות האזרחי ועל ההיבטים הכלכליים והחברתיים של ההסדר. נסקרות הבעיה הערכית, המבצעית והכלכלית, תוך בחינת שתי חלופות אפשריות והיתכנותן: שירות לכול עִם מכסת פטור, והצבת יעדים ברורים לגיוס חרדים, ת...

המשך קריאה >>

גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל וחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ("חוק טל")

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי מי-עמי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
ב-1 באוגוסט 2007 פקעו חמש השנים שנקבעו כ"תקופת ניסיון" לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 (חוק טל). לקראת מועד זה, בו נדרשה הכנסת אם להאריך את תוקף החוק או לבטלו, הוכן מסמך זה, המציג את הניסיונות השונים שנעשו בכ-59 שנות קיומה של המדינה להסדרת נושא גיוס בחורי הישיבות ואת פסיקות בג"צ בעתירות שהוגשו במשך השנים נגד הסדר "תורתו אומנותו". המסמך מתאר את תהליך חקיקת חוק טל והחידוש...

המשך קריאה >>

תקצירי סימולציה- השלכות הביטול של חוק טל

(מאגר ביבליוגרפי)
האוניברסיטה הפתוחה , תקציר , האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית - קהילת צבא
תקצירי 'סימולציה' מאת: אודי שפיגל, נסים ליאון, יגיל לוי, הדס בן אליהו וזאב לרר, ראובן גל, אביעד בר חיים, סטיוארט כהן, אודות ההשלכות של ביטול חוק טל, במסגרת כינוס שהתקיים ביום 3 בספטמבר 2012. מטרת הדיון היתה לתרום לשיח הציבורי ולהציע תובנות מקצועיות מעבר לאלה המזינות את השיח. הדיון התקיים במתכונת של מעין סימולציה. במהלך הדיון הציגו חוקרים השלכות אפשריות של מהלכי השינוי, לאור החלופות השונות המסתמנות...

המשך קריאה >>

חרדים לצה"ל: "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?"

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן ואבי בן בסט , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
החיבור מציג המלצות עבור מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, ברוח הסדר שיעמוד בהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כפי שנקבעו בפסיקה. תכלית ההמלצות: הגעה הדרגתית לשוויון בנטל השירות הצבאי; קיצור משך שירות החובה לכל החיילים; הגברת המוטיבציה של כלל הציבור לשרת בצבא; חיזוק הסולידריות החברתית בין כל הקבוצות באוכלוסייה; הגדלת ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה; כבוד וסובלנות כלפי הערך של לימוד תורה.

המשך קריאה >>

גיוס חרדים לצה"ל - חידוש 'חוק טל'

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר אלרן ויהודה בן-מאיר , מזכר , המכון למחקרי ביטחון לאומי
המזכר מסכם דיוני כנס של 'המכון למחקרי ביטחון לאומי', סוקר את חוק טל וגלגוליו מהיבטים משפטיים וחברתיים, ומציע כמה המלצות וחלופות, בין השאר מאת: דוד עברי, אפרים קם, יהודה בן מאיר, אלעזר שטרן, אביחי רונצקי, חיים אמסלם וזאב אלקין, גלעד שר ורות גביזון. הכותבים ממליצים לבסוף להכין חוק מעודכן שיתייחס כבסיס מנחה למרכיבים העקרוניים שעמדו ביסודו של חוק טל המקורי: הדרגתיות בביצוע, ייחוד שירות החובה בצה"ל והב...

המשך קריאה >>

יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)

(מאגר ביבליוגרפי)
אוריאנה אלמסי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך בוחן את יישומו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2012, המכונה "חוק טל". המסמך מציג את הרקע לחקיקת חוק טל ואת הסיבות לביטולו על-ידי בג"ץ, דן במרכיבי הסדר תורתו אומנותו ובהיקף החרדים המתגייסים לצה"ל והמתנדבים לשירות האזרחי-לאומי וכן בוחן את החלטות הממשלה ליישום החוק ואת אופן יישומן על-ידי הגורמים השונים. המסמך סוקר את נתוני התגייסות החרדים למסלולים השונים, החל בנח"ל החרד...

המשך קריאה >>

בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה: מתווה לגיוס חרדים לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
ידידיה צ' שטרן וחיים זיכרמן , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה (הצעה לסדר 3).
סוגיית גיוס החרדים לצה"ל מעסיקה את מדינת ישראל זה שנים, וביתר שאת בשנה האחרונה (2012). הֶסדר של דחיית גיוס שנועד בתחילתו לאפשר לימוד תורה לקבוצה קטנה של תלמידי חכמים חל היום באופן גורף על הרוב המכריע של בני מחזור הגיוס החרדי, שמגיע ל־ 14% מכלל הגברים המתגייסים. חוק טל בוטל, ולפיכך, דחיית שירותם הצבאי של קרוב ל־ 50,000 גברים חרדים איננה מוסדרת בחוק והיא מונחת לפתחם של משרד הביטחון וצה"ל. בינתיים צה...

המשך קריאה >>

Israel: Supreme Court Decision Invalidating the Law on Haredi Military Draft Postponement

(מאגר ביבליוגרפי)
Ruth Levush , נייר עמדה , The Library of Congress Legal Reports
נייר עמדה מטעם ספריית הקונגרס האמריקאי למשפט (Law Library of Congress) המתחקה אחר שאלת השתלבותה של החברה החרדית בשירות הצבאי המזוהה עם מדינת ישראל. במסגרת ההתחקות מציע מחבר הנייר ניתוח כפול של (1) הסתייגותה של החברה החרדית משירות צבאי מאז הקמתה של המדינה ושל (2) ההסכמים הממשלתיים השונים, כמו גם המאמצים החוקתיים, שנועדו להביא לרגולציה יעילה של הנידון. הניתוח המוצע שופך אור על האתגרים המוצבים בפני ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע