המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית: המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן וברוך זיסר , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
מאמר הבוחן את הפוליטיקה הדתית והחרדית בכנסת לאורך השנים, תוך הבחנה בתהליך המעבר של הפוליטיקה הישראלית מ'דמוקרטיה הסדרית' ל'דמוקרטיה משברית', שעניינה: הצטברות של נושאים שנויים במחלוקת ללא פתרון, העומדים דרך קבע על סדר היום הפוליטי. המאמר סוקר את 'התרגיל המסריח' שעשו המפלגות החרדיות לממשלתו של יצחק שמיר בשנת 1990, ואת תוצאותיו הציבוריות, וכן את עליית כוחן כלשון מאזניים בממשלות ישראל שבאו לאחר מכן. ע...

המשך קריאה >>

עגלתו העמוסה של חזון איש

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גרינבוים , ספר , הוצאת ירון גולן
ספר שהוא אוסף מסות קובלניות ופסיפס של הרהורים, המעמיד לשיפוט ביקורתי את האמיתות החרדיות. המחברת, שבנה חזר בתשובה וחשה נפגעת מן התהליך, מבקשת להזהיר את הציבור בישראל מפני מגמות ההחזרה בתשובה, באמצעות התמודדות עם דוגמאות רבות מן האמונות, המצוות והאיסורים של החברה החרדית. זהו מסמך ביקורתי לא אקדמי, שאינו מעיד על התמצאות יתרה בנושאים ההלכתיים והאמוניים אותם הוא סוקר, אך מאיר זוית חשובה בפולמוס הציבורי...

המשך קריאה >>

מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית: החזון איש וקביעת דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל (תרצ"ג-תשי"ד)

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בדמותו של הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהפך למנהיג הבלתי מעורער של החרדיות הארצישראלית בתקופת הקמת המדינה. לאחר סקירת דרכה של החרדיות במאה התשע-עשרה, הוא מבאר את דרך ה'ההתבצרות התרבותית' שהנהיג החזון איש, לפיה אין לנקוט בפעולות קנאיות ובדלניות, כי אם בביסוס החרדיות ומערכותיה בישוב החדש. בין השאר נסקרים יחסיו עם הרב וסרמן ועם האדמו"ר מסאטמר. המאמר מסכם את התגבשות עמדותיו של החזון איש כלפי הציו...

המשך קריאה >>

ואין שיור רק התורה הזאת

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , עמותת ארץ אחרת
המאמר משרטט את קווי היסוד של ה'השקפה' החרדית מאז השואה, והתמודדות העולם החרדי עם המודרנה, עם החילון, עם הציונות, עם השואה ועם המדינה. המאמר פותח בתזת 'ירידת הדורות' העומדת מאחורי כל שמרנות, ומברר את השמרנות ההלכתית ושלילת הרפורמה והמודרניזציה של ההלכה, כמו גם השמרנות האמונית ואידיאל ה'אמונה התמימה'. כמו כן עוסק המאמר במשנתם של החזון איש, הרב וולבה, בענין הגיוס, במגמות ההחמרה, וכן בעמדות יסוד כלפי...

המשך קריאה >>

החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מחקר אודות מגמות ההחמרה ההלכתית בדורות האחרונים, אודות מובילי המגמה, שיטתם ומניעיהם, והרעיונות העומדים מאחורי תפיסתם ההלכתית. במוקד המאמר: טיפולוגיה של חמשה טיפוסי 'מחמירים': החת"ם סופר, ר' צבי אלימלך מדינוב, ר' יוסף יוזל הורוויץ מנוברדוק, ר' יצחק זאב סולובייצ'יק מבריסק והחזון איש. הכותב מפריד איש איש ומניעיו להחמרה, ומציג את פניה המורכבות של נטייה זו. ממסקנות המאמר: החמרה אינה נטייה הצומחת מן הטק...

המשך קריאה >>

החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס
מונוגרפיה מקיפה על ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ה'חזון איש' (1953-1878), שנודע כמי שהתווה את דרכה של היהדות החרדית בתקופה המכרעת שלאחר השואה וקום המדינה, ופיתח את הקו האידאולוגי הפרגמטי: 'התבצרות תרבותית' סביב מוסדות הדת והחינוך. הספר מציג ומנתח את פועלו של החזון איש בכל התחומים שבהם הטביע חותם: קורות חייו בליטא ובארץ ישראל, יסודות השקפתו ואמונתו, פולמוסו עם תנועת המוסר, עמדותיו בעניינים ציבוריים והתמור...

המשך קריאה >>

"אל נא נעבור לגדולות ממנו" – התנגדותו של החזון איש להנצחת השואה ומניעיה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , יד יצחק בן-צבי
מתוך תפיסת ההלכה כ'דבר השם' ולא כמענה לצורכי הציבור, התנגד הרב אברהם ישעיהו קרליץ (ה'חזון איש') לצורות ההנצחה הפורמליות-ציבוריות-הלכתיות של השואה, ואף ליום 'תענית ציבור' חד פעמי בתקופת השואה. לדידו חכמי ההלכה בימינו הם נעדרי סמכות לקבוע 'ימי תענית' חדשים, בין השאר משום שהשואה לא היתה אירוע חריג המצריך חשיבה מחדש בתחום הדתי וההלכתי, כי אם שיא משיאי ה'גלות' היהודית. המאמר סוקר את מנעד נימוקיו השונים...

המשך קריאה >>

מלשון הקב"ה ללשון הסט"א – על מאבקי האורתודוקסיה עם העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים באר , מאמר , עמותה עברית לתקשורת המרכז הבינתחומי הרצליה
המאמר סוקר את תולדות מאבקו של הישוב הישן וגרורותיו, עם ה'עברית' המתחדשת בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים ואחת. לדעת החוגים השמרניים, העברית חיללה את 'לשון הקודש' המקורית עליה היא מבוססת, בשל עצם מעשה החידוש הכרוך בה והפיכתה ללשון של חולין יומיומית. הכותב סוקר את עמדותיהם ונימוקיהם של רבני הישוב הישן, כמו גם את עמדותיהם של האדמו"ר מחב"ד ר' יוסף יצחק שניאורסון, החזון-איש, המחנך הרב וולף ועוד,...

המשך קריאה >>

הזמנה למסע יהודי ב"עגלה" החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי אייל , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
דיון ומובאות מאת הוגי דעות בעקבות אמירתו של 'החזון איש' לבן גוריון שעגלת החילוניות 'עגלה ריקה' היא. הכותב מצטט ואף דן בדבריהם של: חיים כהן, יוסף דן, יאיר צבן, אבישי מרגלית, רם פרומן, ירמיהו יובל, וכל זה בזיקה להופעתה של האנציקלופדיה 'זמן יהודי חדש', כנסיון לתת מענה ל'עגלה הריקה'.

המשך קריאה >>

"החזון וגבולותיו' - ביקורת על ספרו של בנימין בראון, 'החזון איש: הפוסק, המאמין, ומנהיג המהפכה החרדית'.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , ביקורת , בית מורשה, ירושלים
ביקורת על ספרו של בנימין בראון 'החזון איש', שעניינה: ערעור ההכרזה על היותו 'מנהיג המהפכה החרדית' ואחראי ל'מהפכת הישיבות והכוללים' בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים. הכותב מסתמך על ידע היסטורי ועל עיתונות תקופת המנדט, בדבר הקמת ממסד הישיבות הליטאי הארצישראלי, שהתנהלה ללא קשר ל'חזון איש' ולפעולותיו. גם מעורבותו הציבורית של החזון-איש בסוף ימיו בסוגיות ציבור התנהלה אף היא באורח מנותק מעט ונאיבי, ש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע