המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי חזרה בתשובה בקרב חוזרים בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז הפונים לטיפול נפשי

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה מימרן , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר עוסק בתרומת ההבדלים האתניים והתרבותיים לתהליך החזרה בתשובה. בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז נבדלים, בין היתר, במקום ובמשקל שתופסת הדת בחייהם, וכן באופי דתיותם. העבודה מנסה לתאר ולהשוות את דפוסי החזרה בתשובה המטופלים במרפאה לבריאות הנפש, על פי השתייכותם העדתית. מן הממצאים: אצל אשכנזים הופיעו יותר נושאים קוגנטיביים, ואילו אצל עדות המזרח הופיעו יותר נושאים ריגשיים. אצל עדות אשכנז השינוי הוא קיצו...

המשך קריאה >>

תהליך ה"חזרה בתשובה" בקרב עבריינים "בעלי תשובה"

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה זלצברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מחקר הבודק את ה'חזרה בתשובה' בקרב עבריינים בישראל, המשתקמים בישיבות לבעלי תשובה. המחקר מתמקד בניתוח הדינמיקה של התהליך על שלביו השונים. הממצאים מלמדים כי היבטים רבים בתהליך החזרה בתשובה דומים לשיטות ולגישות טיפול שונות בעבריינים, הקיימות במסגרות טיפול שאינן דתיות. עם זאת, המסגרות הדתיות מציעות מסלול בעל ערך ייחודי משני פנים: חדשנותו בעולם השיקום והטיפול, והיותו מסלול אקלקטי הכולל מיזוג של מספר שיט...

המשך קריאה >>

רטוריקה של אמנות המופע בכנס החזרה בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי וסרצוג-רביד , מאמר , המסלול האקדמי המכללה למנהל, צ'ריקובר מוציאים לאור, גומא ספרי מדע ומחקר
המאמר עוסק בסוד כוחו של הרב אמנון יצחק, מגדולי המחזירים בתשובה הפועלים בשנים האחרונות בקו התפר שבין החברה החילונית לחברה החרדית. המאמר בודק את הכנסים של הרב יצחק כריטואל החוזר על עצמו, סוקר את דרכי ההפקה, השלבים השונים, שימושי השפה והרטוריקה, ומנתח את דרכי השכנוע של הרב באמצעות חקר אמנות המספר העממי וחקר הספרות והתיאטרון ותורת הנאום. כל אלה חוברים אל ה'טרנספורמציה של האני' באמצעות הטקס.

המשך קריאה >>

מחסומי זהות והדרה בתהליך החזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל. מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחיים צריכים להתמודד אתם? מדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני המבקשים להצטרף לחברה החרדית? המחקר דן בבעיית ה'שידוך', בעיית החינוך, מכירה והשכרת דירות, החמרה ואימוץ מסורת אשכנזית, יציאה לעבודה, מעורבות פוליטית, בית הכנסת, וכן אתרי אינטרנט כזירת מאבק וירטואלית ממשית. ממסקנות המחקר: תהל...

המשך קריאה >>

חזרה בתשובה ויציאה בשאלה: טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומי דורון , מאמר , המרכז האוניברסיטאי אריאל
המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא וגם מאשרר את שינוי הזהות בשתי קבוצות חברתיות קוטביות: "חוזרים בתשובה" ו"יוצאים בשאלה". הוא מעלה את השאלה האם התהליכים הטקסיים הכרוכים בתהליכי החזרה והיציאה בשתי קבוצות אלו הם בעלי מבנה דומה? לצורך כך נבדקו 87 מרואיינים בשיטות מחקר איכותניות ששילבו ראיונות עומק מובנים למחצה, תצפית משתתפת במפגשים של 'חוזרים' ו'יוצאים' וניתוח מקורות ראשוניים כמו חוברות הנחיות, ספר...

המשך קריאה >>

שיחות עם חוזר בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
משה גרנות , ספר , עם חופשי
ספר מסדרת ספרי הפולמוס הציבורי סביב תופעת החזרה בתשובה, המבקש להתמודד עם מה שהוא מכנה "נסיגה מדאיגה מן הרציונליות אל הסהרוריות, מחופש המחשבה אל הדתיות החשוכה". באמצעות סדרת שיחות מתומללות ומעובדות שקיים המחבר עם חוזר בתשובה, הוא מבקש "לערער את מה שנחשב לבסיס האיתן של אמונת ישראל – "אורו הגדול של ארון הספרים היהודי" ולהוכיח עד כמה חסרות שחר הן הנחותיו והבטחותיו.." חשיבותו ההיסטורית של מסמך תוקפני ז...

המשך קריאה >>

עגלתו העמוסה של חזון איש

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גרינבוים , ספר , הוצאת ירון גולן
ספר שהוא אוסף מסות קובלניות ופסיפס של הרהורים, המעמיד לשיפוט ביקורתי את האמיתות החרדיות. המחברת, שבנה חזר בתשובה וחשה נפגעת מן התהליך, מבקשת להזהיר את הציבור בישראל מפני מגמות ההחזרה בתשובה, באמצעות התמודדות עם דוגמאות רבות מן האמונות, המצוות והאיסורים של החברה החרדית. זהו מסמך ביקורתי לא אקדמי, שאינו מעיד על התמצאות יתרה בנושאים ההלכתיים והאמוניים אותם הוא סוקר, אך מאיר זוית חשובה בפולמוס הציבורי...

המשך קריאה >>

אל תאמינו להם: שטיפת המוח של המחזירים בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גרינבוים , ספר , הוצאת ירון גולן
המחברת, אם לחוזר בתשובה משנות השמונים, מבקשת לערער את התכנים של מערך ההסברה של ה'סמינרים' להחזרה בתשובה. לשם כך ביקרה בסמינרים אלה וערכה מחקר פרטי בסוגיות מגוונות במקורותינו ההלכתיים והאגדיים. לדבריה היא מבקשת לחשוף לראשונה בפני הקורא הישראלי מידע אמין, מתסיס ומעורר, הממחיש כיצד הופכים חילונים לחרדים באמצעות מה שהיא מכנה "הוכחות – שאינן הוכחות, ואמת – שאינה אמת'. מדובר במסמך פולמוסי, תמציתי וטעון,...

המשך קריאה >>

שיח שבים: צעירים ישראלים משוחחים על שורשים וצמיחה

(מאגר ביבליוגרפי)
משה גרילק , ספר , הוצאת פלג
שיחות מתומללות, דיאלוגים ומונולוגים של 40 חוזרים בתשובה, גברים ונשים, משנות השמונים כאשר 'גל' ההתחרדות היה בשיאו. השיח המונחה ביקש לעמוד על טיבה של הטרנספורמציה הפנימית שעברו החוזרים בתשובה, כיצד התגברו על חסמים נפשיים ורגשיים כמו גם על דעות קדומות. האם נותרו בליבם צלקות כתוצאה מן השינוי? האם השפיע הצעד על טיב יחסיהם עם בני/בנות זוגם, עם הוריהם בניהם ובנותיהם והחברה בכלל? המשתתפים רובם תלמידי ישיב...

המשך קריאה >>

החזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנות האלפיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן , פרק , כתר - אוניברסיטת תל-אביב
פרק המבקש להשלים את החסר בחקר החרדיות מן ההיבט האנתרופולוגי של מחזירים ו'החזרה בתשובה'. ההנחה היא כי זהות אישית וחברתית היא תוצר של תהליך ולא מהות קבועה ובלתי משתנה הניתנת להימדד באמצעות שאלונים סוציולוגיים. ההחזרה בתשובה קשורה לכאורה לקשר הדוק לחרדיות, אך כותב המאמר מנסה להוכיח שהיא יצירה חדשה במובנים רבים. המאמר דן במסרים, בדתיות המבוססת על הוכחת האמת, בשלילת הציונות ותרבות המערב, ביחס לתקשורת,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע