המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על מודרניות, חילון וניעות דתי: לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , המרכז האוניברסיטאי באריאל
המאמר דן בהשפעת תהליך החילון המודרני על הניעות (מוביליות) אל ההנהגה הדתית המסורתית. בד בבד עם ההבנה שתהליכי החילון המודרניים קטעו מסלולי ניעות מסורתיים, יש להביא בחשבון שהם תרמו לפיתוחם של נתיבי ניעות חדשים אל ההנהגה הדתית המסורתית. הדברים מסתמכים על קריאה מחדש בחומרים ראשוניים ומשניים העוסקים בסוגיית היהדות המזרחית בישראל, ותהליכי ההתחרדות הפועלים בה. קריאה זו משולבת בארגן ממצאיה של עבודת שדה ארו...

המשך קריאה >>

חילון בקרב יהודים בישראל: חקירת התופעה מנקודת מבט פסיכולוגית

(מאגר ביבליוגרפי)
דרור גולן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה
מחקר פסיכולוגי על תופעת החילון ונטישת אורח החיים הדתי והחרדי, דרך שלוש שאלות עיקריות: הראשונה -האטיולוגיה של התהליך, כלומר מהם הגורמים הסובייקטיביים והאובייקטיביים לחילון. השניה - האם הגורמים האטיולוגיים מובילים גם לנקיטת הסברים סובייקטיביים ספציפיים, ומשפיעים על תפיסת התהליך בידי מבצעו. השלישית - מצבם של המתחלנים בהווה, מצב בריאותם הנפשית ומצב התמיכה החברתית. המחקר בוצע באמצעות שאלונים שחולקו ל-2...

המשך קריאה >>

גוילין נשרפין ואותיות פורחות באויר: משנתו הפוליטית של הרב שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל
עבודת גמר המשרטטת את משנתו הפוליטית של הרב שך, בתקופת הדמדומים של הנהגתו ערב מותו. המחקר מציג קוים עיקריים לדמותו, כמנהיג וכאידיאולוג החרדי החשוב ביותר בשליש האחרון של המאה העשרים, וכן דן ביחסו לסיטואציה ההיסטורית והרוחנית בה שרוי עם ישראל לזרמיו, בעיקר בארצו, במאה העשרים. המחקר מבוסס היסטוריה של האורתודוקסיה, וככזה הוא מציג את הרב שך כממשיך דרכם של מנהיגים קודמים כגון ה'חתם סופר', ה'חפץ חיים' וה'...

המשך קריאה >>

איש ההשקפה: האידיאולוגיה החרדית על פי הרב שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , ספר , מוזאיקה - המרכז לחקר דת, חברה ומדינה
החיבור מתאר ומנתח את משנתו הפוליטית וההיסטורית של הרב אלעזר שך, האיש המזוהה יותר מכל עם העולם החרדי הליטאי ועם תפיסת 'דעת תורה'. הספר עוסק בדרך בה הבין הרב שך את מצבו של העם היהודי לזרמיו, ובמקומה של המודרנה במחשבתו. על בסיס אלו מציע הכותב מושגי יסוד מרכזיים במשנתו הפוליטית של הרב שך, כמו גם את עמדותיו כלפי ישראל הציונית, החילון, הקידמה הטכנולוגית, והאידיאולוגיות החדשות ששטפו את העולם בזמנו. הרב ש...

המשך קריאה >>

The Yeshiva as a Political Institution

(מאגר ביבליוגרפי)
Ilan Fuchs , מאמר
מאמר הבוחן את תפקידה של הישיבה כמוסד פוליטי שנועד לספק מענה לאתגרים חברתיים ודתיים המזוהים עם תהליך המודרנה במאות ה-19 וה-20. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את התגבשותה הממסדית של הישיבה בהתאם לשלשה מודלים מרכזיים: (1) ישיבות 'תומכי תמימים', המזוהות עם חסידות חב"ד, שהחלו מתפתחות ברוסיה בסוף המאה ה-19, (2) ישיבות ליטא, המזוהות עם מהפכת המוסר, שהתפתחו אף הן בסוף המאה ה-19, ו(3) ישיבות הציונות הדתית, המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע