המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Public Attitudes Toward the Identification and Reporting of Alleged Maltreatment Cases among Social Groups in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rami Benbenishty וHillel Schmid , מאמר
מטרת המאמר להתחקות אחר יחסה של החברה הישראלית על פלגיה השונים לנושא ההתעללות בילדים תוך בחינת סוגי ההתעללות המוצדקים בסקטורים מסוימים לעומת אלו הדורשים את דיווחם לרשויות הרווחה. סקר טלפוני שנערך לטובת בחינה זו הניב הבחנה ברורה בין יחסו של המגזר החילוני ובין יחסו של המגזר החרדי לשאלת התעללות גופנית, שעה שזה האחרון נטה להצדיק, בחלק מהמקרים, אירועים המזוהים עם התעללות בילדים במסגרת צידודם בהענשה גופנ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע