המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פעילויות הפנאי של נערות חרדיות מן החינוך העצמאי

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , פרק , מאגנס
הפרק דן בדפוסי הפנאי של נערות ונשים בחברה החרדית, לאור האסוציאציה השלילית של הפנאי ברטוריקה החרדית, כבטלה וכ'בזבוז זמן'. לאור גישות הרואות בפנאי אמצעי תרבותי מרכזי, הזדמנות לביטוי עצמי, תכני תרבות ועוד – בודק המאמר את דפוסי הבילוי והפנאי בחברה החרדית בכלל, ובחברת הנשים בפרט. ההפרדה המגדרית המובנית יצרה מרחב פנאי ייחודי לנשים, בו לצד מאבקה של המנהיגות הרוחנית נגד הנהירה אחר המודרנה, מופיעות שלל מוד...

המשך קריאה >>

לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
בשנת הלימודים תשע"ג פעלו במערכת החינוך 302 מוסדות פטור ובהם 746,34 תלמידים. מוסדות הפטור הם בתלמודי תורה לבנים בחינוך היסודי החרדי, בהם לומדים תלמידים מכיתה א' עד כיתה ח'. אלו הן עמותות עצמאיות הקשורות לרשתות החינוך החרדיות הגדולות: מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי. האחריות המלאה על כלל ההיבטים הפדגוגים, המנהליים והתפעוליים של מוסדות הפטור, לרבות העסקת עובדי ההוראה, היא בידי הבעלות על המוסד...

המשך קריאה >>

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   תקציר מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החי...

המשך קריאה >>

שחיקה ודימוי מקצועי מנקודת מבטן של מורות חרדיות המלמדות בבתי הספר של 'בית יעקב'

(מאגר ביבליוגרפי)
אושרת בוחניק , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן כיצד תופסות מורות חרדיות את מקצוען ואת תפקידן כמורות, כיצד הן רואות את מסגרת החינוך העצמאי ועד כמה הן חוות שחיקה בעבודתן. לצורך כך נבדקו 14 מורות חרדיות במחקר האיכותני ו-60 במחקר הכמותי, שלימדו בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים של רשת 'בית יעקב' ברחבי הארץ. המחקר האיכותני כלל ראיונות מובנים למחצה, תצפיות על שיעורים, וכן נותחו ימי ההיעדרות של כל מורה מתוך מסמכים רשמיים. במחקר הכמותי הועברו השאל...

המשך קריאה >>

אתניות, פוליטיקה וחינוך: עשור ראשון לחינוך העצמאי 1963-1953

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות נוספות
המאמר עוסק בדרכים שבהן התבססה רשת 'החינוך העצמאי' של אגודת ישראל בעיירות הפיתוח, שהרכבן הדמוגרפי היה בעיקרו מזרחי. המאמר פותח בסקירה היסטורית של יחס החברה האשכנזית אל חינוך הילדים מעדות המזרח בתקופת היישוב. בבואה לדון על שנות החמישים והשישים, טענת הכותבת היא כי הממסד האשכנזי ביקש לפרוש עליהם אז את חסותו מתוך שחשש לעתידו הדתי של הנוער וכן לעתידו הפוליטי שלו עצמו. לפיכך בשנות המנדט לא פעלה אגודת ישר...

המשך קריאה >>

Government Allocations to the Ultra-Orthodox (Haredi) Sector in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomo Swirski וEtty Konor , נייר עמדה , Adva Center
נייר עמדה מטעם מכון אדווה לבירור הקצאת התקציבים הממוענים למגזר החרדי מטעם מקורות ממשלתיים שונים. הודות לכוחם הפוליטי הלא פרופורציונאלי של ש"ס ו'יהדות התורה' מצליחות מפלגות אלו, לטענת נייר העמדה, להביא להקצאתם של תקציבים מוגדלים לטובת החברה החרדית הודות לארבעה ערוצים ממשלתיים המזוהים עם: (1) משרד הדתות, (2) משרד החינוך, (3) משרד הרווחה ו(4) משרד השיכון והבינוי. כחלק משירותיו של משרד הדתות מוענקות ק...

המשך קריאה >>

Teaching English in Israeli Haredi Schools

(מאגר ביבליוגרפי)
Simeon D. Baumel , מאמר
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית בישראל להוראת אנגלית במוסדות החינוך השונים. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להציע חלוקה משולשת של הגישות השונות אותן זיהה בעקבות התחקותו אחר מערכת החינוך החרדי: 1) הגישה הראשונה, אותה הוא מכנה 'פרטיקולריסטית' (particularistic), מזוהה עם מוסדות 'חינוך העצמאי' ו'אל המעיין' המיועדים לבני המגזר החרדי. מוסדות אלה, המיוצגות על ידי אגודת ישראל וש"ס (בהתאמה), שיבצו בעשורים הר...

המשך קריאה >>

Cultural Shift': The Case of Jewish Religious Education in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Shmuel Shamai , מאמר
המאמר בוחן את מעמדה הייחודי של מערכת החינוך היהודית בישראל תוך התייחסות לזרמים השונים שהתפתחו במסגרתה בהתאם למאפיינים סקטוריאליים-דתיים. הרוב החילוני בישראל ניאות לממן בתי ספר אוטונומיים, המובחנים ממערכת החינוך הפורמאלית, באמצעות תקציבי הממשלה המוענקים לבתי הספר השונים בישראל. יחד עם זאת, המאמר מבקש להצביע על הלימה הקיימת בין מידת עצמאותו של מוסד נתון ובין רמת התקציב לו הוא זכאי מטעם משרד החינוך....

המשך קריאה >>

State and Religion: Funding of Religious Institutions - The Case of Israel in Comparative Perspective

(מאגר ביבליוגרפי)
Shimon Shetreet , מאמר
המאמר מבקש לבחון את תקצובה של מערכות החינוך החרדי בישראל תוך התמקדות במוסדות 'אל המעיין', המזוהים עם תנועת ש"ס, ובמוסדותיו של 'החינוך העצמאי', המזוהים עם 'אגודת ישראל'. בחינה זו מתבצעת תוך התייחסות רחבה יותר לשאלת יחסי דת ומדינה, בכלל, ובזו המיושמת בישראל, בפרט. במסגרת התייחסות זו נבחנות הן מידת ההתערבות הנדרשת מצידה של הממשלה בחברות דתיות ובתכנים המיושמים במסגרותיה החינוכיות והן אופן התנאתו של תק...

המשך קריאה >>

The Opening of the Haredi Educational System to the Secular

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliav Taub , מאמר
המאמר בוחן את התמורות שחלו בקרב מערכת החינוך החרדי בעשורים האחרונים של המאה ה-20. תמורות אלו, שהובילו לגידולם המשמעותי של מוסדות החינוך החרדיים, התאפיינו בהרחבת גבולותיה של מערכת החינוך החרדי במסגרת קליטתם של תלמידים בעלי רקע לא חרדי ואף חילוני. השלכותיה של הכלה זו באו לידי ביטוי בשני מישורים מרכזים: (1) גידול של עשרות אחוזים במספר התלמידים הרשומים במוסדות אלה, תוך הגדלת תקציב החינוך הממוען למערכת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע