המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   תקציר מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החי...

המשך קריאה >>

החינוך החרדי בישראל : בין משפט, תרבות ופוליטיקה

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , ספר , נבו - המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
בחברה הישראלית למודת המלחמות, בה קואליציות קמות ונופלות בשל עניינים מדיניים, מאבקים ציבוריים-פוליטיים על מדיניות החינוך נדחקים אל קרן זווית. שוליותה של מדיניות החינוך בסדר היום הציבורי הכללי בולטת ומתעצמת על רקע מרכזיותה של מדיניות זו במאבקים הפוליטיים התכופים שמנהלים נציגי המפלגות החרדיות. ספר זה פותח צוהר אל השיח שהתקיים בשני העשורים האחרונים בין בתי המשפט, הכנסת ומשרד החינוך בנושא החינוך החרדי,...

המשך קריאה >>

על הזכות לחינוך והזכות לחנך : האוטונומיה של החינוך החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה
המחקר בוחן ומנתח את אופייה, עיצובה ויישומה של הסדרת בתי הספר החרדיים בישראל מבחינה משפטית. המחקר מגבש הצעות לשינויו באמצעות מדיניות חינוך, אשר הזכות לחינוך משמשת בהן כעקרון מנחה. בריתות פוליטיות, פערים בין הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, מציירים תמונה מורכבת ומסקנות נוגות בדבר הסדרה חפוזה של נהלים, ללא כל דיון ציבורי או חשיבה מערכתית. כמו כן מציג המחקר פערים בין הנורמות המסדירות את החינ...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך החרדי בישראל: תקצוב, פיקוח ובקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
ורדה שיפר , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העוסק בארבע נושאים עיקריים. ראשית הוא בוחן את מוסדות החינוך של האוכלוסייה החרדית ואת הגידול שחל במספר תלמידיה לאורך זמן. שנית, הוא מתחקה אחר מקורות המימון של מערכת החינוך החרדי. שלישית, הוא בודק את הפיקוח והבקרה בחינוך החרדי, ולבסוף, הוא מנתח את הזיקות של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית ואל חוקי החינוך. ממצאי המחקר מראים שהחינוך החרדי נמצא בתהליך התרחבות ופריחה ושמערכת החינוך החרדי לא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע