המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדים בישראל : מרחב, חברה, קהילה

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר וניקולא יוזגוף-אורבך , ספר , אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר הבטחון הלאומי, הקתדרה לגאואסטרטגיה
הספר מביא סקירה כללית על החברה החרדית בעולם כולו ובישראל בפרט, באמצעות גרפים וטבלאות. המחברים מבקשים להציג תמונה רחבה ככל האפשר על חברה זו, ובין השאר מנסים לענות על השאלה מיהי אותה אוכלוסייה שמשקלה בחברה הישראלית עולה בהתמדה, ועד כמה יש מקום לדו-קיום בשלום בינה לבין יתר הקבוצות והפלגים החיים בישראל בשנת 2012. בין השאר עוסק הספר בדמוגרפיה, תפרוסת והגירה, חצרות חסידיות, החינוך החרדי, פוליטיקה, כלכלה...

המשך קריאה >>

המתח התרבותי בין יהודים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון ועמירם גונן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את עמדותיהן של קבוצות התרבות היהודיות לגבי סוגיות שונות של חיים יחד במרחב הציבורי של העיר ירושלים. המחקר מברר את נכונותם של בני הקבוצות השונות לחיות זה בצד זה בשכונה אחת ובעיר אחת ואת תחזיותיהם לגבי יחסי חילונים וחרדים בשנים הבאות. המחקר בוחן במיוחד את היחס לנסיעה ברכב בשבת ולפתיחת מסעדות ומקומות בידור בשבתות ובחגים במקומות שונים בעיר. המחקר מגלה דאגה ניכרת בקרב החילונים לגבי עתידם בעיר...

המשך קריאה >>

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

עולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן': מעמדן כפרטים וכקבוצה

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר מנסה להביא קול אותנטי ולפתוח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית ולמציאות חייהן היומיומית ומציג את התנסויותיהן האישיות מתוך עולם המושגים שלהן ומתוך הקונטקסט החברתי שלהן. קיצוניותה של "תולדות אהרן" באה לידי ביטוי בהיבדלותם של חבריה מן העולם שמחוצה לה, בתפיסתם הבלתי מתפשרת נגד המודרנה וה"מדינה הציונית" ובתקנות הנוקשות שהם מקבלים על עצמם. המחקר מתחקה אחר עולמן של נשות "תולדות אהרן"...

המשך קריאה >>

הביקוש למגורים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי דגני ורינה דגני , דוח מחקר , המכון למחקר מרחבי בע"מ
נסיון ראשון (במאה ה-21) לאפיין את תנאי הדיור של האוכלוסיה החרדית ולאמוד את צרכי הדיור השנתיים של המגזר ברמה הארצית. המחקר כולל נתונים רבים על הרכבה הדמוגרפי והחברתי של האוכלוסיה החרדית, הבדלים בין הזרמים, כולל רמת חיים ופיזור גיאוגרפי. נעשו מאמצים להגיע לאומדנים סבירים באמצעות חישובים וניתוח מעמיק של מקורות מידע מגוונים ככל שניתן. באמצעות טבלאות ונתונים מציע המסמך את אומדן הצרכים הנוכחי והצפוי בתח...

המשך קריאה >>

מהישיבה לעבודה: הניסיון האמריקני ולקחים לישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
עמירם גונן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר סוקר את תהליכי המעבר מעולם הישיבות למעגל העבודה, בקרב האוכלוסייה החרדית באזור ניו-יורק. בסקירה נמצא כי תקופת הלימודים התורניים בישיבה או בכולל היא קצובה – הגברים החסידים ממעטים בה, הגברים הליטאים מאריכים קמעה. אך בשתי הקבוצות מתקיים שיעור גבוה של השתתפות במעגל העבודה. שלא כמו בישראל, בה מתקיים הסדר דחיית הגיוס לצבא כל עוד גבר צעיר הוא בגדר "תורתו אומנותו", קרי עוסק בלימודים תורניים מלאים. הס...

המשך קריאה >>

גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השגעון

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן , ספר , הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה-משכל וידיעות אחרונות
הספר הינו מסע אתנוגראפי אל האתרים שבהם חרדים מטפלים בחרדים הסובלים מהפרעות נפשיות. השאלה העיקרית הינה כיצד מתווכים המטפלים את החרדיות עבור המטופלים, ובייחוד כיצד מעובדת התרבות החרדית מחדש ומאותגרת בטיפול. בשונה ממחקרים על טיפול רגיש-תרבות שכתבו בעלי מקצוע המטפלים בחרדים, ספר זה מעיין בעבודתם של החרדים עצמם. הספר מאיר באור חדש את הנחת היסוד בחקר החברה החרדית כחברה שמקיימת משא ומתן נמשך על גבולותיה...

המשך קריאה >>

שימור ותמורה ביידיש החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר 'סוציו-לינגוויסטי' אודות היידיש החרדית בישראל, באמצעות כלים שפותחו בדיסציפלינות של הבלשנות המודרנית והסוציולוגיה. זוהי לשונה של קהילה קטנה ומתבדלת, אשר כל חבריה הבוגרים דוברים גם את לשון הרוב, עברית ישראלית. יידיש זו אינה היידיש הנחקרת והמוכרת בספרות היידיש המזרח אירופית, אלא ענף אחר שטרם נחקר עד כה. מחד היא משמרת זיקה הדוקה לתרבויות המוצא במזרח אירופה, ומאידך מושפעת עמוקות מן העברית, בעיקר ב...

המשך קריאה >>

עברית ישראלית בגלוי ובמסווה ביידיש החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
היידיש היא שפת יומיום מדוברת וחיה בקרב כמה קהילות חרדיות ממוצא הונגרי, כגון בלז, ויז'ניץ וסאטמר, וכן ה'ירושלמים'. עם זאת הן משתמשות גם בעברית ישראלית וב'לשון קודש'. המאמר מציג כמה תופעות מעניינות בעקבות המפגש בין שלוש הלשונות, תוך התבססות על קורפוס דרשות ושיעורים ביידיש מפי גברים ונשים. המאמר מציג הופעות גלויות לצד מסוות של עברית בתוך היידיש, כאשר ההבחנה הערכית שעושים הדוברים בין 'לשון קודש' לבין...

המשך קריאה >>

המרקם הדתי-חברתי של שכונת מאה שערים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אריאל
שכונת מאה שערים נחשבת למעוז החברה החרדית האנטי ציונית הקיצונית, אך לא תמיד כך היו פני הדברים. עד לשנות הארבעים והחמישים של המאה עשרים הייתה זו שכנתה הקרובה, בתי אונגרין, שהוציאה מקרבה את הקנאים הקיצונים ביותר, בעוד שמאה שערים הייתה שכונה מתונה למדי. ב'ישיבת מאה שערים' הניצבת לתפארת במרכז השכונה היו חוגגים את יום העצמאות באמירת 'הלל' וחלק גדול מהתושבים הצביע בבחירות לכנסת ולעיריית ירושלים. קנאותה ש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע