המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר- אילן
עבודת דוקטור מקיפה וברוח אוהדת, על חסידות גור ו'תקנותיה' בתחום ה'קדושה', קרי המיניות של הגבר וההסדרים המשפחתיים שסביבה. העבודה סוקרת את תפיסתו של האדמו"ר 'בית ישראל' לאחר השואה סביב הענין המיני, את חברת הגברים הגוראית על כל היבטיה, ואת חברת הנשים המקבילה לה. לאחר מכן נסקר בהרחבה תהליך השידוך בחסידות זו, יום הכלולות וההנהגות המיוחדות בעניני אישות. חסידות גור מוצגת כ'חברת קדושה' המקבילה ל'חברת הלומד...

המשך קריאה >>

Contemporary Haredi Sexual Guidance

(מאגר ביבליוגרפי)
Evyatar Marienberg , מאמר
המאמר סוקר את יחסם של חסידי גור למיניות לאור תקנותיו של רבי ישראל אלתר, אדמו"רה החמישי של חסידות גור, והפולמוס שהתעורר בעקבותיהן בחברה החרדית. ההנחיות הנוקשות שיצאו מבית מדרשו של רבי ישראל אלתר, הדורשות מחסידיו צמצום מקסימאלי של קיום יחסי מין, גררו בעקבותיהן ביקורת נוקבת מצידן של דמויות מרכזיות בקרב החברה החרדית בישראל. במסגרת הפולמוס שהתעורר נודעת חשיבות רבה למכתב פתוח, המיוחס לרב ישראל קנייבסקי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע