המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קיבוץ חפץ־חיים של פועלי אגודת ישראל נוכח השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , עבודת גמר , אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
עבודת מחקר על קיבוץ חפץ-חיים של פועלי אגודת ישראל, שהוקם בשנת 1933 בידי עולי גרמניה. הקיבוץ עלה לקרקע של הקרן הקיימת, והדבר היה שנוי במחלקת בקרב ההנהגה החרדית דאז. המחקר חוקר את יחודו האידיאולוגי, ההטרוגניות של חבריו, ומבקש לחקור את אופי העולים והצלחת קליטתם. בתוך כך נחקרת פשרת ילדי טהרן שנת 1943, שהקיבוץ עמד אז במרכזה של סערה ציבורית. ממסקנות המחקר: יחסם של חברי חפץ חיים אל צורת ההתיישבות הקיבוצי...

המשך קריאה >>

זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי' - קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה לנוכח קליטת הניצולים

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר מבקש לבחון את התהליכים החברתיים והאידאולוגיים שעבר קיבוץ חפץ חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה. באותן שנים מהותיות לגיבוש הזהות הלאומית של עם ישראל השב לארצו, היה חפץ חיים הקיבוץ היחיד של תנועת פועלי אגודת ישראל, ובשל ייחוד זה מעניין לעיין בתולדותיו ולהאזין הן לשיח הפנימי שהתנהל בקיבוץ בשנים אלה והן לשיח הציבורי בין הקיבוץ ובין תנועת אגודת ישראל פא"י והתנועה הציונית על מחלקותיה השונות. ה...

המשך קריאה >>

שובה של האמונה התמימה: תפיסת האמונה החרדית וצמיחתה במאה ה-19

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , כתר
הפרק מתאר את דחיקתה של הקבלה והפילוסופיה היהודית משולחן הלימוד הליטאי במהלך המאות התשע עשרה והעשרים, ותחת זאת שובה של 'האמונה התמימה' כקובעת את מסגרות החוויה הדתית ותחומי הלימוד. נציג מרכזי של מגמה זו הוא הרב ישראל מאיר הכהן מראדין (ה'חפץ חיים'), שניווט את דרכה של האורתודוקסיה החרדית במזרח אירופה בראשית המאה העשרים, ופיתח את אידיאל 'היהודי הפשוט' לצד אליטת תלמידי החכמים. הוא לימד לקבל את דברי התור...

המשך קריאה >>

“Soft Stringency” in the Mishnah Brurah: Jurisprudential, Social, and Ideological Aspects of a Halachic Formulation

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
מאמר הבוחן את גישתו ההלכתית של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין, 'החפץ חיים', לאור חיבורו ההלכתי 'משנה ברורה'. במסגרת בחינה זו מציע המאמר את המונח 'חומרא רכה' שאפיין את פסיקתו הייחודית של החפץ חיים. במקרים של ספקות הלכתיות נוטים הפוסקים להכריע לאחד משני הקטבים של הקלה הלכתית ('קולא') או להחמרה הלכתית ('חומרא'). החפץ חיים, לעומת זאת, הציג בפסיקתו אפשרות שלישית המעודדת, אך אינה מכריחה, את המסתפק הדתי לנקוט...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע