המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גיוס בחורי הישיבות: מפשרה למחלוקת

(מאגר ביבליוגרפי)
דפנה ברק-ארז , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הדיון בהסדרים המיוחדים בנושא גיוסם של בחורי הישיבות מלווה את השירות הצבאי בישראל מאז תחילתו. המאמר עוקב אחר התגבשותם של הסדרים אלה, שנעשו מחוץ לחקיקה הפורמלית או בזיקה רופפת אליה. הוא מציג את הפשרה הבסיסית, את השינויים שחלו בה במשך השנים ואת המחלוקת שהיא עוררה. בהמשך לכך, המאמר ממקם מחלוקת זו בהקשר הרחב יותר של שיח הסטטוס קוו. הכותבת טוענת כי השינויים שחלו בהפעלתו של הפטור מגיוס של בחורי הישיבות ה...

המשך קריאה >>

החינוך החרדי בישראל : בין משפט, תרבות ופוליטיקה

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , ספר , נבו - המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
בחברה הישראלית למודת המלחמות, בה קואליציות קמות ונופלות בשל עניינים מדיניים, מאבקים ציבוריים-פוליטיים על מדיניות החינוך נדחקים אל קרן זווית. שוליותה של מדיניות החינוך בסדר היום הציבורי הכללי בולטת ומתעצמת על רקע מרכזיותה של מדיניות זו במאבקים הפוליטיים התכופים שמנהלים נציגי המפלגות החרדיות. ספר זה פותח צוהר אל השיח שהתקיים בשני העשורים האחרונים בין בתי המשפט, הכנסת ומשרד החינוך בנושא החינוך החרדי,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע