המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין הטיה אופטימית ודפוס התמודדות לבין הכוונה לביצוע סקירת מערכות בהריון בקרב נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
רות ויזל-סנקרי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את השפעתם של 'הטיה אופטימית' ושל דפוסי התמודדות של נשים חרדיות הנמצאות במצבי לחץ, על הכוונה לבצע או להימנע מביצוע בדיקה לגילוי מומים בעובר (סקירת מערכות). המחקר בדק 80 נשים הריוניות השייכות לזרמים חרדיים שרבניהם מתירים לבצע סקירת מערכות. הנשים ענו על שאלונים שבחנו חרדה מצבית; דפוס התמודדות מול מצבי בריאות מאיימים; הטיה אופטימית המתייחסת לנטייה לחשוב שהסיכוי לחוות אירוע שלילי נמוך...

המשך קריאה >>

חרדה דנטלית: השוואה בין חילוניים לדתיים-חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
רביב גלוברזון , עבודת גמר לתואר ד"ר לרפואת שיניים , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לרפואת שינים
עבודת מחקר העוסקת ב'חרדה הדנטלית' של ילדים, ובודקת את ההבדלים שבין ילדים חילוניים לבין ילדים דתיים וחרדים בנושא זה. לאחר ניתוח התופעה מהיבטים מדעיים, קליניים ופסיכולוגיים, שכיחותה ותוצאותיה, מתפנה הכותב לאבחון הילד החרדי בהקשר זה, בהתבסס על 2 קבוצות ביקורת: חרדית וחילונית, ושאלוני הערכה של מרפאים ומתרפאים. ההנחה היא שתרבות המחנכת ל'קבלת דין ודחיית סיפוקים' תתמודד טוב יותר עם חרדות אלה, אך לעומת זא...

המשך קריאה >>

"בחמש דקות האלה שמתפללים - מנווטים את הטיל": חרדה, חרדיות וישראליות בדרשות רבנים על מלחמת המפרץ

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ויורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בדרשות של רבנים חרדים שנישאו במהלך מלחמת המפרץ ומעט אחריה, כמקרה מבחן על התבדלותו של השיח החרדי מן השיח החילוני והלאומי בישראל, אך בה-בעת משקף אותו ומתעצב תוך ויכוח נוקב עימו. נקודת המוצא המתודולוגית: תהליכי השתנות של הזהות החרדית בתוך מרחב פוליטי מודרני המשותף לחרדים ולחילונים בישראל. מעקב אחר חרדיות זו פירושו גם התבוננות במרחב המורכב של שיח ישראלי וציוני בעשורים האחרונים. בין השאר עוסק...

המשך קריאה >>

הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי צימרמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר המבקש לבחון את הכרת התודה, הצמיחה האישית והרווחה האישית בקרב אימהות לילדים נורמטיביים וילדים עם נכות אינטלקטואלית, תוך השוואת הנתונים בין החברה החרדית לחברה החילונית. המחקר בדק 187 אימהות לילדים בגיל 7-3 שנים, מתוכן 98 עם ילד בעל נכות אינטלקטואלית ו-89 עם ילד בעל התפתחות נורמטיבית, 91 היו חרדיות ו-96 חילוניות. המחקר נעשה באמצעות שאלונים שעסקו בתמיכה פונקציונאלית של סבים וסבתות, בתמיכה סטרוקטו...

המשך קריאה >>

Dynamics of inclusion and Exclusion: Comparing Mental Ilness Narratives of Haredi Male Patients and their Rabbis

(מאגר ביבליוגרפי)
Yehuda Goodman , מאמר
מאמר המנתח את הנרטיב אותו מייחסים מטופלים חרדיים להפרעות נפשיות (mental illness narratives) אותן הם חווים בעיקר במהלך שנות לימודיהם בישיבה. במסגרת הניתוח המוצע, המבוסס על מקרה בוחן של תלמידי ישיבה שטופלו במרפאה קלינית בישראל, מבקש המאמר לבחון את מקומם ותפקידם של המטופלים במסגרת הצגת עדותם (agency of narrators), כמו גם את המתח המתקיים בין 'חוויה' ובין 'ייצוג'. לאור התחקות אחר עדותם של המטופלים חושף...

המשך קריאה >>

The Ultra-Orthodox Jewish Couple in Israel: An Interdisciplinary Sex Therapy Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Talli Yehuda Rosenbaum וEsther De Paauw , מאמר
המאמר בוחן את אופי הטיפול לו נדרשים זוגות מיניים החווים אתגרים בתפקוד המיני במסגרת הקשרו התרבותי של עולם ערכיהם. לאור מקרה בוחן מוצע מבקש המאמר לטעון כי הטיפול המיועד לזוגות בעלי רקע חרדי מצריך התייחסוות רחבה ואינטר-דיסציפלינארית להיבטים התנהגותיים שונים דוגמת: חוסר מודעות גופנית, אופיו והשלכותיו של החינוך החרדי הקלאסי, נטיות לחרדה וחוויות טראומתיות המיוחסות לילדותו של אחד מבני הזוג. בנוסף לכך מצ...

המשך קריאה >>

Social Phobia in Utra-Otrhodox Jewish Males: Culture-Bound Syndrome or Virtue?

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וAriel Stravynski , מאמר
מאמר המנתח את מאפייניה של חרדה חברתית (social phobia) ממנה סובלים מטופלים חרדיים. הניתוח המוצע מסתמך על שלשה מקרי בוחן במסגרתם זוהתה החרדה המיוחסת למטופלים אלה עם פעילויות ציבוריות בעלות ערך דתי, אגב הבחנתם לשני מישורים: (1) נטילת חלק בשיח פומבי הדן בתכנים דתיים ו(2) השתתפות בולטת בריטואלים דתיים, דוגמת הובלת התפילה וקריאה בתורה. החרדה ממנה סבלו המטופלים החרדיים הוגדרה על ידם תחת המונח 'אימת הציב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע