המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ליווי והערכה של סטודנטים חרדים הלומדים במסגרת לימודי הנדסאות

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד הכלכלה - מחקר וכלכלה
הנהלת משרד הכלכלה בקשה לבחון דרכים להגדלת מספר הגברים החרדים שישתלבו בלימודי הנדסאות ובהגדלת שיעורי הבוגרים מקרב אוכלוסייה זו. לפיכך, התבקש מנהל מחקר וכלכלה על-ידי מנהלי מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לגבש תוכנית הערכה וליווי מחקרית למסלול לימודים זה במטרה לבחון את הנקודות הבאות: אפיון חברתי של תלמידי הנדסאות במגזר החרדי, בחינת מערך הקשיים במהלך הלימודים ושביעות הרצון מהלימודים, בחינת הסיבו...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

שחור, כחול לבן

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים זיכרמן , ספר , משכל -ידיעות ספרים
ספר מאת עורך-הדין החרדי חיים זיכרמן, השותף לפרוייקטים רבים העוסקים במגזר החרדי במכון הישראלי לדמוקרטיה. החיבור מוקדש להעברת אינפורמציה מושכלת ובסיסית אודות החברה החרדית, מאפייניה ותהליכיה, בראשית המאה ה-21. זהו מסמך המבקש לתרגם את השפה ואת עולם המושגים החרדי באופן שיסבר את אוזנו של כל ישראלי. הוא מתאר את כל קשת הגוונים החרדית, את מסלול החיים ואת מעגל השנה הייחודיים לקהילה, ופורש את האידיאולוגיה המ...

המשך קריאה >>

החרדים והאינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
האינטרנט כתופעה חדשה מהווה איום קשה על חברת הלומדים במדינת ישראל. המאמר סוקר את ראשית חדירת האינטרנט לחברה החרדית בראשית שנות האלפיים. הוא פותח בהתמודדות ההיסטורית של החברה החרדית עם הטכנולוגיה, בנושאים רגישים של תחבורה, רפואה ותקשורת, וכיצד לא תמיד ניתן היה להסביר פריצות דרך מדעות במונחי 'נפלאות הבורא'. את הפולמוס נגד האינטרנט יש להבין על רקע פולמוסים קודמים, נגד הטלויזיה והרדיו, התקליטורים, משחק...

המשך קריאה >>

חיים כפולים: סיפוורי המרקדים בין העולם החילוני לעולם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
שרית ברזילי , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק העוסק בתחום האפור של 'טשטוש הגבולין', מצד גברים ונשים חרדיים החיים בין שני העולמות, ואינם יוצאים מן החברה החרדית. המונח המלווה את המחקר הוא 'טרנס-יוצאים', קרי אנשים שהציבו את עצמם מעבר להקשרים החברתיים המקובלים של 'חרדיות' או 'יציאה בשאלה'. סיפורי החיים של ה'טרנס-יוצאים' מאפשרים להתבונן באופן שבו מתנהל הדיאלוג בין העולמות בתוך סיפור חיים שלם. בכך הם מאירים מכיוון חדש את השיח המחקרי סביב הדיאלו...

המשך קריאה >>

דמות האשה בעתונות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את הדימויים והייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית, באמצעות ניתוח תוכן איכותני וכמותי של עיתונות זו. העיתונים מייצגים את הקשת החרדית הנעה מהקצה היותר מחמיר המנער חוצנו מן המודרניות על כל היבטיה עד לקצה המגלה אהדה וקרבה לעולם המודרני. נדגמו כ- 400 כתבות מעיתונים חרדיים, חלקם מיועדים לנשים, וחלקם לכל המשפחה. בעיתונים נבחרו מדורים רלבנטיים – שעסקו בנשים ובחייהן, או פנו אל הנשים י...

המשך קריאה >>

קריאה אישית במחקר על מעמד ביניים חרדי בישראל (על ספרם של חיים זיכרמן ולי כהנר, מעמד ביניים חרדי)

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר פיאלקוף , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
ביקורת על מחקרם של ‏חיים ‏זיכרמן ‏ולי ‏כהנר, ‏מטעם ‏המכון ‏הישראלי‏ לדמוקרטיה: '‏חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל'. המחקר,‏ שהחוקרים‏ מגדירים‏ 'מחקר‏ גישוש',‏ מזהה‏ בישראל‏ בעשור‏ האחרון ‏היחלשות‏ של ‏הנהגת ‏חברת ‏הלומדים‏ החרדית‏ והתפתחות‏ תת-קבוצה‏ של‏ מעמד‏ ביניים‏ חרדי. החרדי המודרני חי בהידברות תרבותית. הוא מזהה את עצמו עם הציבור החרדי, אך הוא בעל מאפיינים מערביים מובהקים: הוא צורך את...

המשך קריאה >>

החברה החרדית – עבר והווה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , הרצאה , מכון ירושלים לחקר ישראל
הרצאה במסגרת הכנס של מכון ירושלים לחקר ישראל: "מגמות ותמורות בחברה החרדית – מחווה לפועלו של פרופ' מנחם פרידמן". פרופ' פרידמן סוקר את החברה החרדית של ימי ילדותו, כאשר שאלת ה'תכלית' ריחפה מעל חינוך הבנים, לאחר מכן חלה מהפכת תקומת הישיבות ו'חברת הלומדים'. "אי אפשר להבין את החרדיות, אלא אם כן מבינים את היותה תרבות נגד מתריסה, מתנשאת, כנגד "הרחוב". בסיס קיומה והמשכיותה של החברה החרדית כחברת לומדים, תלו...

המשך קריאה >>

בסוד השיח החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , ספר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הרטוריקה הרשמית של החרדים האשכנזים בישראל קוראת מזה עשרות שנים להיבדלותה ולהסתגרותה של החברה החרדית מהחברה הישראלית הסובבת. האמנם גם הלכה למעשה? תרבות שמיעת דרשות והרצאות מוקלטות, עלייה ניכרת במספר החוזרים בתשובה, יציאתן של נשים חרדיות רבות לעבודה מחוץ לחברה החרדית וצמיחתם של דורות שלא חוו על בשרם את מאורעות השואה - כולם תהליכים חדשים, שמתרחשים כאן ועכשיו. הספר בוחן את ארבע הזירות האלו של השיח הפנ...

המשך קריאה >>

המגזר החרדי – נתונים

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם קרויזר , מזכר , איגוד האינטרנט הישראלי
מסמך אינפורמטיבי שנכתב בידי איש פרסום ושיווק חרדי. מטרתו לסקור את המגזר החרדי החי בישראל, אורח חייו והתנהגותו במרחב הציבורי, תוך דגש על הממשק שלו עם העולם הגדול, בהתייחסות לתקשורת, מחשב, אינטרנט, הרגלי צריכה ושיווק. מטרת המסמך להוות בסיס לתוכנית עבודה מול המגזר החרדי, כשהאתגר העומד לפתחנו, הוא התמודדות עם נושא רשת האינטרנט, יחס המגזר ורבניו אליו, והדרכים השונות לקידום שימוש מושכל מותאם ומתואם ברשת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע