המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מחקרי-מדיניות אודות החרדים בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית נתניה  תקציר במסגרת הספרות המחקרית על החרדים בישראל (קפלן, 2003, 2009) אך גם במקום משלו, התעצב תחום מחקר ייחודי, מחקרי מדיניות על החרדים. במאמר זה אעמוד על חשיבות תחום מחקר זה, ייחודו, הנושאים המרכזים בהם הוא עוסק, התימות המרכזיות המאפיינות אותו ותהליך התפתחותו של ידע זה. במאמר זה נבחנות גם הזיקות בין ידע זה לבין המחקר האקדמי "הטהור" אודות חרדים, ובי...

המשך קריאה >>

המאבקים על דמות ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , מאמר , החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
המאמר מבקש לבחון את הדרך בה מעצבים המאבקים הפוליטיים, התרבותיים והסביבתיים את דמותה של ירושלים ואת צביונה. ראשית נסקר הקונפליקט הלאומי, לאחר מכן הקונפליקט התרבותי בין חרדים לחילוניים, הנתפס בעיני רבים כמטריד יותר. הכותב סוקר את המשמעות המרחבית של המאבק התרבותי, כאשר כל צד חש את עצמו מותקף, שכונות שהחליפו את אוכלוסייתן, העוצמה הפוליטית של החרדים על העיר, ענייני תכנון ועיצוב, וכן תגובות הנגד של האוכ...

המשך קריאה >>

חרדים וחילונים בירושלים בעתיד: תסריטים ואסטרטגיות

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
אחת הסוגיות המרכזיות על סדר היום הפוליטי בירושלים היא עתיד היחסים בין חרדים לחילונים. השאלה היא מה תהיה דמותה העתידית של העיר. האם תתחולל בה מלחמת תרבות והעיר תדרדר מבחינה חברתית וכלכלית, או אולי תימצא דרך לחיים משותפים בין שני הצדדים תוך שמירה על המגוון הפלורליסטי של העיר. על מנת לתהות על סוגיות אלה מציג נייר זה ארבעה תסריטים לעיר ירושלים. כל תסריט מתאר מערכת שונה של יחסים בין שתי הקבוצות ובוחן א...

המשך קריאה >>

חרדים וחילונים : פתרון בעיות בקרב תלמידים משני מגזרי חינוך

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם דמבו ואיריס לוין , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
מחקר אודות השפעת הלמידה בבית הספר על פתרון בעיות. המחקר משווה בין תלמידים חילוניים לחרדים, עם מיסקונספציה גיאומטרית הנוגעת ליחס בין מושגי ההיקף והשטח. רואיינו 240 בנים, שנחלקו באופן שווה בין שני המגזרים ובין שתי קבוצות גיל: 14-12 ו18-16. התלמידים החילונים לומדים גיאומטריה כחלק מלימודי המתמטיקה והמדעים כל שנות לימודיהם. במגזר החרדי נלמדים תכנים אחרים בדרכי למידה אחרות. מממצאי המחקר: התלמידים החילונ...

המשך קריאה >>

מה אתה יותר: יהודי או ישראלי : חרדים, חילונים ודתיים מערטלים את זהותם בפומבי ; סוג של דיון נוקב

(מאגר ביבליוגרפי)
חנוך דאום , ספר , משכל
ספר עיתונאי הכולל מונולוגים אישיים מאת 25 אישי תקשורת, יצירה ועסקים, השרויים על הגבולות שבין חרדיות, דתיות וחילוניות. על פי הצהרתו הוא סוג של 'דיון נוקב' על שאלת הזהות ההופכת מעורפלת יותר ויותר בחברה הישראלית, ובמרכזו מתבקש הכותב להכריע: מה הוא יותר? כזה או כזה? כותבי המאמרים גם התבקשו להצטלם עם פריט המגדיר את זהותם באשר היא, כאינטרפרטציה ויזואלית משלימה לטקסט, אך גם כחזית נפרדת של התמודדות. בין ה...

המשך קריאה >>

תעסוקת חרדים -חוברת מידע ב

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , חוברת מידע , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
חוברת מידע (מהדורה שניה מורחבת) על בסיס ידע וניסיון שנצברו במוסד שמואל נאמן במהלך ביצוע פרויקט "שילוב חרדים". החוברת מיועדת למנהלי ובעלי חברות וארגונים, ולמנהלי משאבי אנוש בארגונים אלו – ובעיקר לחילוניים שבהם. היא אמורה לתת את המידע הדרוש כדי להכיר את מאגר כוח האדם החרדי ולנצל את ההזדמנות העסקית הטמונה בנגישות לציבור זה. זוהי מהדורה שניה, מתוקנת ומעודכנת, אותה אנו מוציאים בעקבות הצלחת החוברת הראשו...

המשך קריאה >>

תעסוקת חרדים -חוברת מידע א

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , וברת מידע , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
חוברת מידע שנכתבה על בסיס ידע וניסיון שנצברו במוסד שמואל נאמן במהלך ביצוע פרויקט "שילוב חרדים". החוברת מיועדת למנהלי ובעלי חברות וארגונים, ולמנהלי משאבי אנוש בארגונים אלו – ובעיקר לחילוניים שבהם. היא אמורה לתת את המידע הדרוש כדי להכיר את מאגר כוח האדם החרדי ולנצל את ההזדמנות העסקית הטמונה בנגישות לציבור זה.

המשך קריאה >>

האיום מבפנים: החברה הישראלית בצבת החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל אליצור , ספר , כרמל
ספר שנכתב על ידי עיתונאי המבקש להרים קול זעקה ולתאר את המאבק בין חילונים לחרדים כ"מאבק אומלל", אשר בעקבותיו "הצליחו" למנוע את גיוס בניהם לצה"ל ולהתמיד בחינוך "עצמאי" משלהם, הדן אותם לעוני ולנחשלות כלכלית. שיעור העוני בקרב החרדים הגיע בשנת 28 ל-6 אחוז לעומת 12 אחוז בקרב האוכלוסייה החילונית. לדברי הכותב, למרות שממשלת ישראל החליטה על הגדלת שיעור התעסוקה בקרב החרדים כעל משימה לאומית, בינתיים היא מממנת...

המשך קריאה >>

הומופוביה מופנמת ותחושת לחץ בקרב משתתפים בקבוצות תמיכה להומוסקסואלים : חילונים מול חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , מאמר , משרד העבודה והרווחה
מחקר השוואתי של תחושת לחץ יומיומי, שנערך בקרב 135 משתתפים בקבוצות תמיכה באוכלוסייה ההומו-לסבית, על פי מין ומידת דתיות. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות: גברים חילונים, גברים חרדים, נשים חילוניות ונשים חרדיות. מטרה נוספת של המחקר הייתה לבדוק אם משאבים אישיים (הערכה עצמית ומובחנות עצמית) ומשאבים סביבתיים תורמים תרומה שונה להסבר תחושת לחץ יומיומי בקרב חילונים לעומת חרדים, ובקרב גברים לעומת נשים. כצפוי, מי...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל ביובלה ויחסי חרדים-חילונים מנקודת מבט חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי שטוקהמר , מאמר , עם עובד
מאמר הסברה מאת איש אגודת ישראל, לרגל יובלה של מדינת ישראל. כותרת המשנה של המאמר היא: 'הצבת אריח לבניינה של היכרות הדדית החיונית כל כך'. ואכן הכותב רואה בכתיבתו ב'אלפיים' הזדמנות ראשונה ונחוצה שטרם היתה כמותה, לתת ביטוי למחשבה החרדית מעל במה חילונית. הכותב כואב את העדר השיח וההיכרות ההדדית בין הצדדים, ומתוך שאין מכירים זה את זה - אין מכירים זה בזה. הכותב מפריך את הדעה שהחרדים 'מסתגרים', ומצהיר שהאי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע