המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אמון במוסדות וגאווה בהישגיה של ישראל בעשור הראשון של שנות האלפיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אפרים יער ויסמין אלקלעי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
הדוח מביא את תוצאותיהם של שלושה סקרי דעת קהל שנערכו בשנים 2006 ,2003, ו - 2009 על בסיס מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הבוגרת (18+) בישראל. הסקרים נועדו לבחון את עמדות הציבור בשני נושאים: א. מידת האמון בששה מוסדות מרכזיים בחברה הישראלית – התקשורת, הכנסת, הרבנות ומוסדות הדת, האוניברסיטאות, ביהמ"ש העליון, וצה"ל. ב. מידת הגאווה בהישגיה של ישראל בשבעה תחומים – מדע וטכנולוגיה, ספרות ואמנות, כלכלה, מדיניות...

המשך קריאה >>

"שתיקות" ו"אמירות" בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בחברה החרדית ונטייתה לפתור את בעיותיה בכלל ואת הבעיות המשפחתיות האינטימיות בפרט, 'בפנים', כלומר במסגרת המשפחתית או במסגרת הקהילתית המצומצמת. תופעות של ידיעה, שתיקה והשתקה, הן מורכבות יותר מטבען בחברה החרדית, בין השאר בגלל אופייה הייחודי של חברה זו, שהיא המורכבת ביותר בקרב מגוון רב של קבוצות וקהילות. המאמר מנסה לנתח שתיקות אלה, על רקע התנהלותה של חברה שבה המרחב הציבורי מאופיין באמירות בוט...

המשך קריאה >>

הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי צימרמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר המבקש לבחון את הכרת התודה, הצמיחה האישית והרווחה האישית בקרב אימהות לילדים נורמטיביים וילדים עם נכות אינטלקטואלית, תוך השוואת הנתונים בין החברה החרדית לחברה החילונית. המחקר בדק 187 אימהות לילדים בגיל 7-3 שנים, מתוכן 98 עם ילד בעל נכות אינטלקטואלית ו-89 עם ילד בעל התפתחות נורמטיבית, 91 היו חרדיות ו-96 חילוניות. המחקר נעשה באמצעות שאלונים שעסקו בתמיכה פונקציונאלית של סבים וסבתות, בתמיכה סטרוקטו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע