המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היבטים תרבותיים של התמודדות עם מחלת האלציימר של בן משפחה: התמודדות משפחות חרדיות וחילוניות עם המחלה והחולה

(מאגר ביבליוגרפי)
בת שבע מילר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת המחקר לבחון את דפוסי ההתמודדות של משפחות חרדיות וחילוניות עם מחלת האלצהיימר של בן המשפחה, תוך זיהוי השפעות תרבותיות ייחודיות על בחירת דפוסים אלה ואחרים. נערכה השוואה בין מטפלים ראשוניים חרדים ובין מטפלים ראשוניים חילוניים, במטרה לבחון את השפעת האמונות והתפיסות על דפוסי ההתמודדות עם המחלה. נערכו 30 ראיונות פתוחים (15+15 בהתאמה), והנתונים חשפו הבדלים מהותיים בתפיסת הגורם למחלה ובתפיסת הזקנה בכל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע