המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לכודים ב'עיון': מה באמת לומדים בישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , עמותת ארץ אחרת
שיטת הלימוד שפותחה על-ידי רבי חיים מבריסק במאה ה-19, תובעת מלומד התורה התמודדות עיונית מעמיקה עם מסכתות נבחרות בתלמוד. שיטה זו, שהיא איטית מטבעה, באה על חשבון לימוד רחב ומקיף של התלמוד כולו, והיא מתאימה רק ליחידים. אף-על-פי שעובדה זו ידועה לראשי ישיבות מזמן, ולמרות שהרב שך ניהל נגדה מאבק תקיף, עדיין היא מושלת ברמה. התוצאה היא דורות של אברכים הלכודים בעולם עיוני מעמיק, אך צר ביותר, בעוד שסוגיות רבו...

המשך קריאה >>

הרב צבי פסח פראנק וישיבות ליטא

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , מכללת אפרתה
מול ישיבות 'הישוב הישן', היו הישיבות הליטאיות שבישראל למוסדות אתגריים, שנועדו לצעירים שאפתניים בלבד, ועודדו למצוינות וללימוד תחרותי. הרב צבי פסח פראנק, בהיותו 'איש הביניים' המוטל בין הרבנות הראשית הציונית לבין הישוב הישן, היווה דמות מבשרת של המודל שיבוא מאוחר יותר, והוא אליטה תורנית למדנית, שאינה נוהגת בבדלנות אלא משתפת פעולה באופן חלקי עם המוסדות הציוניים. מתוך כך הציב את עצמו כראש גשר בין ירושלי...

המשך קריאה >>

"החזון וגבולותיו' - ביקורת על ספרו של בנימין בראון, 'החזון איש: הפוסק, המאמין, ומנהיג המהפכה החרדית'.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , ביקורת , בית מורשה, ירושלים
ביקורת על ספרו של בנימין בראון 'החזון איש', שעניינה: ערעור ההכרזה על היותו 'מנהיג המהפכה החרדית' ואחראי ל'מהפכת הישיבות והכוללים' בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים. הכותב מסתמך על ידע היסטורי ועל עיתונות תקופת המנדט, בדבר הקמת ממסד הישיבות הליטאי הארצישראלי, שהתנהלה ללא קשר ל'חזון איש' ולפעולותיו. גם מעורבותו הציבורית של החזון-איש בסוף ימיו בסוגיות ציבור התנהלה אף היא באורח מנותק מעט ונאיבי, ש...

המשך קריאה >>

העתקת הישיבה הליטאית לארץ ישראל: סיפורן של שתי ישיבות בישראל - 'חברון ו'פוניבז'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הפרק עוסק בשתי ישיבות שהועתקו מליטא לישראל: 'פוניבז'' שבבני-ברק ו'כנסת ישראל – חברון' שבירושלים, שתי ישיבות שהפכו ל'ספינות הדגל' של הציבור החרדי הליטאי בארץ. סיפור עלייתן ארצה אינו זהה, והן מייצגות שני דגמים של העתקה לארץ-ישראל, ובעקבות כך – שני דגמים חברתיים-חינוכיים. המאמר מתאר את ייסודן ומורשתן של השתיים, את אופי הלימודים בהן, את המתכונת החינוכית וסדרי המוסר שנהגו בהן וכן את הדינמיקה החברתית שה...

המשך קריאה >>

גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
הפרק עוסק בהעתקתן של שתיים מ'ישיבות המוסר' מליטא לארץ ישראל בתקופת המנדט: 'סלבודקה' ו'נוברדוק'. בתקופה זו הונחו יסודותיו של הממסד הישיבתי הארצישראלי, שהפך לימים לתת-מגזר חרדי מוביל במדינת ישראל. היחס האמביוולנטי של הציבור החרדי האשכנזי כלפי המדינה, והמדיניות של 'סולידריות פטרונית' עם היישוב על כל מופעיה ומורכבותה – כל אלה יסודם בתקופת התאקלמותה של ישיבת 'סלבודקה' בארץ ישראל. לצידה, מה שהותירה נובר...

המשך קריאה >>

עדיין עומדים אנו תחת ההר': על 'חוויה דתית' אצל החרדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , בית מורשה, ירושלים
המאמר משרטט קווים ל'חוויה הדתית' של החרדים, מתוך נקודת מבט סוציולוגית קהילתית. במוקד המאמר עומדת הטענה כי הריטואליות הקהילתית היא זו העומדת במרכז עולמו הדתי של האדם החרדי. הקהילה מאוגדת סביב החוק, כלומר התורה וההלכה –יותר מאשר סביב נותן החוק. מערכת החינוך החרדית במוקד עניינו של המאמר, בה ניכרת חזותה האמיתית של החוויה הדתית בציבור זה, שכן האתוס החינוכי החרדי מבוסס על שני קטבים: חינוך 'לעומתי', קרי...

המשך קריאה >>

בנימין בראון, החזון איש

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , ביקורת , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל - החברה ההיסטורית הישראלית
ביקורת על ספרו של בנימין בראון 'החזון איש: הפוסק, המאמין, ומנהיג המהפכה החרדית'. הכותב מתעכב על קטעי הביוגרפיה, ומציין שנדרשים לכך כלים של היסטוריון וביוגרף. למחפשים תמונה ביוגרפית ראויה של החזון איש נכונה אכזבה, אך לעומת זאת למתעניינים בתפיסת עולמו ובמשנתו ההלכתית – קיימת תועלת מרובה. קיים פער בין מרחב ההשפעה של החזון איש כפי שזה מתגלה בספר, לבין החלק האחרון של הכותרת 'מנהיג המהפכה החרדית'. מרחב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע