המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

נישואין וחתונה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי טישלר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה אינפורמטיבית, ללא ניתוח תופעות, אודות תהליך השידוך והחתונה במגזר החרדי, על שלוחותיו השונות. ראשית - השידוך ואופני הוצאתו לפועל, היבטים כלכליים, אנתרופולוגיים, טקסי אירוסין ותקנות שונות בענין זה. לאחר מכן החתונה וימי 'שבע הברכות' שלאחריה, תוך סקירת יחסי בני הזוג, ההכנות השונות, החופה והחתונה לכל פרטיה, מנהגים מסורתיים ומנהגים שהשתרשו בחרדיות הישראלית, היבטים ציבוריים והפרדה בין המינים, וכן 'ש...

המשך קריאה >>

מוסכמות ומנהגים בתחום ההריון והלידה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי טישלר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה קצרה על הילודה והמנהגים סביבה בחברה החרדית. ראשית - רעיון הילודה, לאחר מכן נוכחות הבעל בלידה, אופני בחירת השם, תיאור טקסי 'שלום זכר', הברית ופדיון הבן.

המשך קריאה >>

השבת בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני ויוסי טישלר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מקיפה אודות השבת בחברה ובמשפחה החרדית. פירוט העקרונות ההלכתיים, המנהגים המסורתיים, ועד לפרקטיקה שהשתגרה בקהילה ובחוג המשפחה החרדית הישראלית. בין השאר נסקרים: החוק הישראלי, ההכנות, התפילות, הסעודות, המאכלים, ה'טיש' החסידי, הנוהג המשפחתי - מסוגי המאכלים, ועד לסוגי העיתונים הנקראים בבית החרדי בשבת.

המשך קריאה >>

עתונות חרדית בעיר הקודש

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי סליפוי , מאמר , אגודת העיתונאים - יובל טל
מאמר ראשוני משנות השבעים על תולדות העתונות החרדית הירושלמית. היו אלה בעיקר עיתונים מפלגתיים של 'אגודת ישראל' ושלוחותיה: 'קול ישראל', 'היומן', 'הקול', 'המבשר', וכן 'החומה' של הארגונים הקנאיים. הכותב סוקר את טיבם, את סיבות התפלגותם זה מזה תוך הצעת רקע פוליטי ואידיאולוגי. כמו כן נסקרים במאמר הירחון 'בית יעקב' לענייני חינוך, וכן עיתונות ביידיש כמו 'דאס אידישע ליכט', 'דער אידישער שטראל', ואף כתבי עת בל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע