המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך

(מאגר ביבליוגרפי)
אמיר משיח , ספר , אוניברסיטת בר-אילן
החיבור עוסק בפילוסופיה של ההלכה של אחד מגדולי הפוסקים במאה העשרים, הרב שלמה זלמן אוירבך (1995-1910), שנולד, חי ופעל בשכונת 'שערי חסד' בירושלים וכיהן במשך כארבעים שנה כראש ישיבת 'קול תורה'. הרב אוירבך היה דמות ייחודית ומורכבת אשר הייתה מקובלת על כל גוני החברה הדתית בישראל, והיותו חרדי לא מנעה מרבני הציונית הדתית והציבור בכללו להיוועץ בו בענייני הלכה ובסוגיות אחרות. הוא הדיר עצמו בקנאות מכל עיסוק פו...

המשך קריאה >>

ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק בילדים מן המגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יפית גלבוע ושרה רוזנבלום , מאמר , העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
המאמר מבקש להציג את ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק באוכלוסיה החרדית, תוך הבנה רחבה ככל האפשר של ההקשר התרבותי המיוחד המאפיין אוכלוסיה זו. המאמר פותח בהצגת מאפייני האוכלוסייה במגזר החרדי, תוך התייחסות למאפיינים דמוגרפיים, למערכות החינוך במגזר, ולדפוסי צריכת שירותי בריאות. הכותבות מדגישות את הקושי הקיים בחברה החרדית בכל הקשור לתהליך הטיפולי בריפוי בעיסוק, אשר בעקבותיו התפתחו בשנים האחרונות...

המשך קריאה >>

דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
תרצה גולדשטיין , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר כלכלי לאור תיאוריות עכשוויות בתחום חקר היזמות העסקית והיבטיה הסוציולוגיים. במוקד המחקר: היזמות החרדית, הן ברמת המקרו – סוגי העסקים שהוקמו בין השנים 2004-1995, והן ברמת המיקרו – היזם החרדי וסוגי הרשתות החברתיות שהוא מקים. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים לאורך ציר זמן מוגדר, ועסקו בתנאים הכלכליים והתרבותיים המאפשרים יזמות. הממצאים מעידים על עלייה מתמדת ברמת החיים שהביאה לעליה בביקושי שוק למגוון ס...

המשך קריאה >>

טכנולוגיה מתורבתת: אינטרנט ופונדמנטליזם דתי

(מאגר ביבליוגרפי)
קרין ברזילי-נהון וגד ברזילי , מאמר , איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL
מחקר ראשוני ומקיף על המפגש בין ה-IT (טכנולוגיות מידע חדשניות) לבין הפונדמנטליזם הדתי של היהדות החרדית בישראל. המאמר מבקש להעמיק בשאלה כיצד ניתן ליישב את הסתירות בין המשמעת החברתית והחופש האישי המוגבל, שקיימים בקהילות הפונדמנטליות הדתיות, לבין טכנולוגיות הטלקומוניקציה המודרניות, שהן נתפסות כחילוניות. החוקרים מנתחים את ארבעת 'ממדי המתיחות' שבין הפונדמנטליזם הדתי לבין האינטרנט: היררכיה, פאטריארכיה, מ...

המשך קריאה >>

שימוש בטכנולוגיה בקהלים דתיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ירון כץ , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר סוקר את יחסיה של החברה הדתית והחרדית עם האינטרנט. מחד, מדובר במדיה העוקפת את המגבלות המוטלות על התקשורת, ומאפשרת ביטוי למגזרים מושתקים, המרבים לעשות בה שימוש. מאידך, קיימות הסכנות הרוחניות הידועות. המחקר בודק את הדילמה הערכית בשימוש בתקשורת מתקדמת בחברה הדתית, תוך ניסיון להיזהר מן הסכנות התרבותיות, ולעשות בה שימוש מועיל בלבד. הממצא הבולט הוא שמבחינת השימוש בתקשורת חדשה אין הבדל בין קהל יעד ד...

המשך קריאה >>

המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
טל כץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת
המחקר מבקש לבחון את דרכי התמודדתן של קהילות דתיות מחמירות עם השימוש בטכנולוגיה בכלל ובמחשב וברשת האינטרנט בפרט, ואת המשמעות שמייחסות קהילות אלה לטכנולוגיית האינטרנט. המחקר התמקד במתח הקיים בין האיסור ההלכתי הכתוב והמוצהר לבין אורחות החיים בפועל. במרכז המחקר: שני מקרי בוחן השוואתיים – הקהילה החרדית מהעיר כרמיאל והקהילה הבפטיסטית הנוצרית מן הכפר ראמה. שתיהן מתאפיינות בגישה דתית דומה, המסתייגת משימוש...

המשך קריאה >>

מגדר, דת וטכנולוגיה חדשה: תפיסות,עמדות, דפוסי התנהגות ושימוש באינטרנט בקרב נשים חרדיות העובדות בסביבות עבודה ממוחשבות

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק בדפוסי הדחייה והאימוץ של טכנולוגיה חדשה בקרב קהילה שמרנית וסגורה, באמצעות חקר תפיסותיהן של נשים חרדיות העובדות בסביבות עבודה ממוחשבות. נבחנות עמדותיהן כלפי האינטרנט ונבחנים השימושים שהן עושות בו. נשים אלה, היוצאות לעבוד כדי לפרנס את משפחותיהן ואת בני זוגן לומדי התורה, משלבות בין המסורת למודרנה, בין שמרנות לחדשנות. הן אמנם נמצאות במתחם עבודה שבו נשים חרדיות בלבד, אולם הן מועסקות לרוב בחב...

המשך קריאה >>

The Ambivalent Haredi Jew

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoel Finkelman , מאמר
מטרת המאמר לחשוף את הרבדים המורכבים המסתתרים תחת הרטוריקה החרדית. רטוריקה זו, המתיימרת לשקף אידאולוגיה נחרצת אודות נושאי חברה ומדינה, מסתירה למעשה מידה לא מבוטלת של אמביוולנטיות מצידם של חרדים רבים העולה הודות לשאלות קונקרטיות, דוגמת טיבה של הציונות, יתרונותיו של שוק העבודה, חסרונותיה של מגמת ההתבדלות המאפיינת את החברה החרדית ועוד. אמבווילנטיות זו, ההולכת ומחריפה בקרב חברי הקהילה החרדית, נובעת כתו...

המשך קריאה >>

Paradigmatic Models of Pre-marital Education for Adults : A Study of Pre-marital Education Predominantly Within the Haredi Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Tova Porush , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את שיעור הגירושין בקרב זוגות חרדיים בישראל אגב התייחסות מקיפה לתוכניות ההכנה השונות המיועדות לכלות טרם נישואיהן. עבודת המחקר, שנערכה במסגרת מספר ישיבות חרדיות מובילות בירושלים, הניבה תוצאה של 3% בקירוב של גירושין המזוהים עם זוגות חרדיים. שיעור זה נמוך אמנם משמעותית מהשיעור המאפיין את החברה החילונית, אך הוא מסמן, במקביל, עלייה מתונה במגמת הגירושין בחברה החרדית. לאור נתון כפול זה סב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע