המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Forbidden Fork, the Cell Phone Holocaust, and Other Haredi Encounters with Technology

(מאגר ביבליוגרפי)
Nathaniel Deutsch , מאמר , Springer
המאמר מבקש לבחון את המתח המובנה בין עמדתה הפורמאלית של החברה החרדית אודות נושאים שונים ובין יישומה של עמדה זו במסגרת חייהם הפרטיים של חברי הקהילה. בחינה זו מתבצעת באמצעות בירור יחסה של ההנהגה החרדית להתפחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים, לעומת היענותה של חברה זו לעמדה הפורמאלית המוצגת בפניהם. מתוך חרדה לשמירת צביונה החמור של הקהילה החרדית החרימו מנהיגי ורבני הקהילה את השימוש בחלק לא מבוטל של פיתו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע